Hjerte-MR & Hjerte-CT

Hjerte-MR: Magnetisk resonans (MR) billeddannelse af hjertet og omgivende strukturer – Hjerte-MR – er internationalt en veletableret klinisk metode, som anvendt på korrekt udvalgte patienter giver diagnostiske informationer af afgørende betydning for behandlingsstrategi. I Danmark udføres Hjerte-MR endnu i begrænset omfang hvorfor der er behov for udbredelse af kendskabet til metodens kliniske anvendelighed herunder indikationer, kontraindikationer, patientegnethed og anbefalet henvisningspraksis. Det aktuelle holdningspapir vil alene angive indikationsområder som i henhold til nugældende internationale rekommandationer anses for anerkendte og evidensbaserede.

Hjerte-CT er en ny og meget lovende teknik til fremstilling af den koronare anatomi. Teknikken er under fortsat meget hurtig udvikling. Med den nuværende teknik synes patienter med intermediær præ-test sandsynlighed for koronarsygdom at være den primære målgruppe. Undersøgelsen bør ligge i kardiologisk regi, men i nært samarbejde med de billeddiagnostiske afdelinger. Fortolkning af hjerte-CT billeder kræver kompetencer ud over den nuværende speciallæge uddannelse og der bør opstilles kriterier for minimumskompetencer for kardiologer der fortolker Hjerte-CT. Undersøgelsen bør desforuden indplaceres i de nuværende invasive hjertedatabaser.

Bemærk: Rapporten er ikke længere aktuel, da den i 2017 blev erstattet af 2 selvstændige holdningspapirer, samt i 2019 en opdateret klinisk rapport om Hjerte-MR.

Rapportinfo
DCS vejledning 2010 . Nr. 2

ISBN: 978-87-92010-15-5

Forfattere (Hjerte-MR):

Dansk Cardiologisk Selskab:
Lone Deibjerg, Thomas Fritz-Hansen, W Yong Kim, Klaus Fuglsang Kofoed (formand), Lars Køber, Niels Vejstrup

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin:
Claus Leth Petersen

Dansk Radiologisk Selskab:
Agnete Hedemann Nielsen Per Åkeson

Forfattere (Hjerte-CT):

Dansk Cardiologisk Selskab:
Morten Bøttcher (formand), Kenneth Egstrup, Ole Gøtzsche, Henning Kelbæk, Klaus Kofoed, Hans Mickley, Bjarne Linde Nørgaard, Ole Dyg Pedersen, Niels Peter Rønnow Sand og Hans Henrik Tilsted.

Dansk Radiologisk Selskab:
Thomas Kristensen.

Andre rapporter

Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK