Magnetisk resonans billeddannende undersøgelse af hjertet

I 2010 udkom det første holdningspapir om hjerte MR (CMR) fra Dansk Cardiologisk Selskab (DCS), og dette holdningspapir opdateres nu i 2017.

CMR har i årene været og er fortsat i hastig udvikling, og i takt med øget efterspørgsel tilbydes CMR nu naturligt ved et stigende antal akuthospitaler i tilslutning til de universitetshospitaler, hvor teknikken har været benyttet i længere tid. I takt med udviklingen har DCS arbejdsgruppen, der forfattede det opdaterede holdningspapir, fundet det hensigtsmæssigt, at der i DCS regi nu forfattes specifikke retningslinjer for korrekt CMR skanning af specifikke patientkategorier og redegøres for mere specifikke retningslinjer for korrekt uddannelse og certificering af CMR kyndige kardiologer. Det er den kliniske rapport der nu foreligger.

Det er arbejdsgruppens holdning at CMR i dag er så tæt knyttet til klinikken, at CMR undersøgelser bedst udføres af kardiolog eller radiolog med særlig dokumenteret og langvarig træning i hjerteanatomi og kardiologi at kliniske spørgsmål stillet af kardiolog adækvat besvares. Det er målet med den klinisk rapport, nu at have en dansk retningslinje, der kan guide CMR kardiologer og redegøre for specifikke miniumumskrav for korrekt CMR skanning af specifikke patientkategorier.

Det er vores ambition løbende at opdatere denne kliniske retingslinje.

Rapportinfo
Vejledning 1. 2019.

Arbejdsgruppens medlemmer:

Jawdat Abdulla (Glostrup)
Karam Sadoon Majeed Al-Zuhairi (Herning)
Sanaz Amin (University of Oxford)
Søren Skøtt Andersen (Roskilde)
Annemie Stege Bojer (Slagelse-Næstved)
Morten Böttcher (Herning)
Jens Dahlgaard Hove (Hvidovre)
Won Yong Kim (Skejby)
Kasper Kyhl (Landssygehuset, Torshavn,
Færøerne)
Jacob Lønborg (Rigshospitalet)
Per Lav Madsen (Herlev-Gentofte)(Fmd.)
Redi Pecini (Odense)
Anna Axelsson Raja (Herlev-Gentofte)
Dragana Rujic (Svendborg)
Ahmad Sajadieh (Bispebjerg)
Juliane Elizabeth Theilade (Herlev-Gentofte)
Jens Jakob Thune (Bispebjerg)
Niels Grove Vejlstrup (Rigshospitalet)
Tomas Zaremba (Aalborg)

Andre rapporter

Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK