Bliv medlem af Dansk Cardiologisk Selskab

NB! Hvis du allerede er medlem af DCS, men mangler adgangskode til hjemmesiden, skal du skrive til: dcs@cardio.dk (DCS' sekretariat)

Selskabets formål er at befordre øget teoretisk viden og praktiske fremskridt inden for hjerte- og kredsløbssygdomme. Herudover afholde videnskabelige møder for medlemmerne samt forestå lægelig efteruddannelse i kardiologi. Selskabet er rådgivende for Sundhedsmyndighederne vedrørende videreuddannelse i kardiologi.
Selskabet repræsenterer det kardiologiske speciale over for danske sundhedsadministrative myndigheder samt over for tilsvarende udenlandske selskaber.

Som medlemmer kan optages læger og andre (f.eks. sygeplejersker, medicinstuderende o.a.), der ved deres virke bidrager til Selskabets formål.

Af øvrige medlemsfordele kan bl.a. nævnes:

  • Cardiologisk Forum, et kvartalsblad om dansk kardiologi
  • Deltagelse i kurser og videnskabelige møder
  • Medlemsskab af selskabets arbejdsgrupper
  • Læse høringsrapporter mm. på cardio.dk før offentliggørelse.
  • Brugernavn og adgangskode til hjemmesiden www.cardio.dk

Medlemsskab koster kr. 900,- pr. år (650,- pr. år for medlemmer af FYC).

Kun lægelige medlemmer har stemmeret ved generalforsamlinger. Personer med hovedbeskæftigelse i medicinalindustrien har ikke stemmeret og kan ikke varetage tillidsposter i selskabet (uddrag af selskabets vedtægter).

Vores medlemsregister og kontingentopkrævning administreres af Lægeforeningen, men medlemsskab af Lægeforeningen er ikke en forudsætning for medlemsskab af DCS. Brug nedenstående link til indmeldelsesformularen (på Lægeforeningens hjemmeside).

Hvis du er medlem af Lægeforeningen

Er du Læge skal du indmelde dig via "Min side" på Lægeforeningens hjemmeside.

Log ind på lægeforeningens hjemmeside, klik på "Min side", derefter "Dit medlemsskab" og derefter "Videnskabelige Selskaber". Her findes link til indmeldelse i DCS hvor dine medlemsoplysninger er forhåndsudfyldte.

Hvis du ikke er medlem af Lægeforeningen

Er du ikke medlem af Lægeforeningen skal du bruge nedenstående indmeldelsesformular:

Når vi fra Lægeforeningen har modtaget besked om din indmeldelse modtager du dit brugernavn og adgangskode til www.cardio.dk.

Udmeldelse af DCS sker via Lægeforeningen. Er du læge skal du følge proceduren beskrevet nedenstående dokument:

 Vejledning til udmeldelse af videnskabelige selskaber

Er du ikke læge, skal du skrive til Lægeforeningen på: vs@dadl.dk og oplyse at du ønsker udmeldelse af Dansk Cardiologisk Selskab.

Ved kontingentrestance ud over et år sker udmeldelse automatisk. 

Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK