Anbefalinger til udførelse og rapportering af transthorakal ekkokardiografi hos voksne

I 2008 udkom holdningspapiret vedrørende minimums krav for en transthorakal ekkokardiografi som i 2010 blev suppleret med anbefalinger til udmåling og rapportering af en DCS standard ekkokardiografi. I 2013 nedsatte Dansk Cardiologisk Selskabs bestyrelse en arbejdsgruppe med følgende kommissorium:

Der ønskes udarbejdet en samlet anbefaling til standardiseret udførsel, udmåling og rapportering af en transthorakal ekkokardiografi baseret på tidligere anbefalinger.

Dette holdningspapir omfatter således en samling af de to tidligere holdningspapirer, der er foretaget sproglige korrektion og opdatering af normalværdier men de grundlæggende anbefalinger er uændrede. Anbefalingen omfatter således både de billedmæssige minimumskrav til en transthorakal ekkokardiografi (TTE) samt de hyppigst anvendte målinger med angivelse af relevante referenceværdier. I slutningen af holdningspapiret findes tabel med angivelse af de optagelser og målinger, der efter arbejdsgruppens opfattelse almindeligvis bør rapporteres.

Det må understreges, at holdningspapiret uændret alene er en anbefaling således, at det hos individuelle patienter kan vurderes, om der er behov for yderligere eller færre målinger.

Rapportinfo

Forfattere:
Ulrik Mortensen, Hanne Sortsøe Jensen, Kasper Iversen, Kim Munk, Nikolaj Ihlemann, Sabine Gill og Thue Olsen

Holdningspapiret er den 7. marts 2014 godkendt af Dansk Cardiologisk Selskabs bestyrelse og dermed Dansk Cardiologisk Selskabs Holdning.

Andre rapporter

Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK