Honorarer og rejserefusion

*
*
*
*
*
*
Transportudgifter (se regler i bunden)
*
*
*
Honorering (se regler i bunden)
Bilag
Opsamling
*
*

Regler for rejserefusion og honorarer

Senest opdateret af DCS' bestyrelse 4. maj 2017 (gældende km-takster følger statens satser for kørselsgodtgørelse og opdateres årligt)

DCS dækker følgende for transportudgifter for medlemmer i forbindelse med DCS aktiviteter:

  • Der refunderes udgifter til transport sv.t. DSB 2. klasse og nødvendig taxakørsel ved bestemmelsesstedet i forbindelse med: møder for nukleus medlemmer i arbejdsgrupper, udvalgsmedlemmer, medlemmer af ad hoc arbejdsgrupper, samt til inviterede oplægsholdere.
  • For oplægsholdere ved DCS’s videnskabelige møder dækkes befordring sv.t. DSB 2. klasse
  • For undervisere på DCS kurser dækkes befordring sv.t. DSB 1. klasse
  • For repræsentanter der deltager i Ansættelsessamtaler i forbindelse med besættelse af HU-stillingerne dækkes befordring sv.t. DSB 2. klasse.

Ved møder i arbejdsgrupper, ad hoc arbejdsgrupper og udvalg dækkes udgifter til forplejning i form af kaffe, sandwich og vand.

DCS dækker transportudgifter for medlemmer af DCS bestyrelse efter godkendelse i formandskabet.

Refusion ydes ved fremsendelse af relevante bilag til sekretariatet, med tydelig afgivelse af rejseudgiftens formål.

Ved kørsel i egen bil ydes kørselsgodtgørelse iht. taksten 3,79 kr./km (2024) / 3,73 kr./km (2023), dog højest svarende til DSB billet +pladsbillet tur/retur i hht. ovenstående regler. DCS’ sekretariat er behjælpelig med udregning.

Ved brug af offentlig transport udbetales refusion kun ved fremsendelse af relevante bilag/kvitteringer/bankudskrifter/billet. Det er muligt at sende disse via post (originalerne kan klipses fast til blanketten), men en scannet og mailet kopi er også tilstrækkeligt.

Ved kørsel i taxa og eventuelle hotelophold skal relevante bilag/kvitteringer ligeledes medsendes eller indscannes og mailes.

Takster for Honorarer:

Underviser på kurset: 1. time 1.700 kr.   (Også gældende ved oplæg på under en time)
Derefter pr. påbegyndt ½ time 850 kr.    
Dog max 5.950 kr. pr. dag inkl. evt. samtidig kursusledelse (enten 3,5 time forelæsning, eller 2 timer+ kursuslederhonorar)
Kursusleder ved fremmøde 2.500 kr. pr. dag  
Undervisning på Ekko-kursus 3.000 kr. pr. dag (Kan anføres i ”Andet” under honorering)

Kursuslederhonorar kan gives til 1-2 personer per kursus efter aftale. Honoraret gives som kompensation for praktisk tilrettelæggelse af kurset samt refusion af tabt arbejdsdag. Det tilstræbes at der altid er et medlem af kursusudvalget til stede som med-kursusleder på kurserne.

Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK