Uddannelsesudvalg

Udvalgets vigtigste opgaver omfatter

* fair, ensartede ansættelsesprocedurer ift. hoveduddannelsesstillinger
* hovedkursusledelse for specialespecifikke kurser
* rådgive om forhold vedr. hoveduddannelsen ift. DCS' bestyrelse og Sundhedsstyrelsen (SST)


Ansættelser og rekruttering til specialet
Over to ansættelsesrunder ansættes årligt 24-30 læger i HU mhp. erhvervelse af specialllægeanerkendelse i kardiologi. Ansættelsesprocedurer og – praksis diskuteres løbende. For at sikre ensartet og retfærdig vurdering af ansøgerne indgår i hvert af de 3 regionale ansættelsesudvalg (udover repræsentanter fra de afdelinger, der modtager HU-læger) også en senior repræsentant fra uddannelsesudvalget, en repræsentant fra FYC og en repræsentant fra Yngre Læger.
 

Uddannelse af speciallæger i intern medicin/kardiologi
Hoveduddannelsen af nye speciallæger financieres af SST, men det faglige indhold er i vidt omfang defineret af DCS ved uddannelsesudvalget og delkursusledelserne på de enkelte kurser. Væsentlige ændringer i målbeskrivelse og/eller kursusrække skal godkendes af SST. 

Tilmelding, koordinering, budgettering og afregning ifm. kurser er også af SST uddelegeret til uddannelsesudvalget. Samtlige kurser evalueres flot. Uddannelsesudvalget har i 2015-6 gennemført en supplerende digital evaluering, som er mere omfattende end SSTs oplæg. Der arbejdes på at skifte til en ren digital evaluering mhp. mulighed for bedre udnyttelse af kursisternes feedback.
 

Formandsberetning fra Uddannelsesudvalget 2015/2016
Uddannelsesudvalget barsler med en revision af de specialespecifikke kurser (som gennemføres ifm. hoveduddannelse i intern medicin:kardiologi) og målbeskrivelsen for hoveduddannelsen. Arbejdet blev indledt med flere seminarer senest i oktober 2015, hvor uddannelsesudvalg og delkursusledere fra 5 af 6 kurser deltog.

Man arbejder på at ændre kursusrækken, så den får progression i sværhedsgrad med overlap af emner fra år til år, fremfor som hidtil, hvor kursusrækken har været mere emneinddelt. Denne strategi er baseret på erfaringer høstet af delkursusledere og uddannelsesudvalget samt på evalueringer fra tidligere kursister. Det påtænkes at implementere simulation (bla. af TEE) som led i kurserne. Udvalget arbejder desuden på at reducere omfanget af målbeskrivelsen, inkl. antallet af påkrævede kompetencekort, med det formål at disse vil blive anvendt mere systematisk.

Det er planen, at den reviderede målbeskrivelse og kursusrække skal gælde fra foråret 2017, hvor igangværende kursister skifter til ny kursusrække og kan vælge at skifte til ny målbeskrivelse.

Herudover forbereder udvalget et seminar for ansættelsesudvalgene i de tre uddannelsesregioner, hvor man vil diskutere kriterier for meritvurdering i forbindelse med ansættelse i HU-forløb.

mødeprogrammer
Publikationer og downloads
Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK