Kardiel embolikilde udredning

Kommissorium

Dansk Cardiologisk Selskab, Dansk Neurologisk Selskab, Dansk Selskab for Apopleksi og Dansk Neuroradiologisk Selskab har samstemmende fundet behov for nationalt styrket konsensus omkring den tværdisciplinære håndtering af patienter med mistænkt og manifest cerebral iskæmisk sygdom. Med rapporten ønskes en gennemgang af evidensgrundlaget for den kardielle embolikildeudredning og for den sekundærprofylaktiske behandling, i det omfang terapeutiske overvejelser hviler på kombineret information fra kardiologiske,  neurologiske og radiologiske specialer.

Vi forestiller os således rapporten anvendt til at sætte rammen for lokale tværdisciplinære samarbejdsaftaler og etablering af fora for konference om patienter, hvor udredningen ikke bringer entydige svar om sygdomsgenese og behandlingsindikationer. 

Da internationale guidelines og nationale behandlingsvejledninger fra de berørte specialer indeholder uoverensstemmende anbefalinger, vil rapporten ikke forsøge at lukke diskussionspunkter, men snarere lægge op til øget forståelse for forskellige faglige standpunkter og til styrkelse af evidensgrundlaget på området.

Ambitionen er:

  • At læsning af rapporten i sin fulde udstrækning giver et nuanceret indblik i baggrunden for kardiel embolikildeudredning.
  • At rapporten kan anvendes som opslagsværk, idet indholdet overordnet er en systematisk gennemgang af potentielle og kontroversielle kilder til cerebrovaskulær embolisering (sektion 2), og dernæst en redegørelse for relevante undersøgelsesmodaliteter med anbefalinger for strukturerede udredningsprogrammer (sektion 3).
  • At rapporten vil bidrage til øget klinisk og akademisk forståelse og samarbejde mellem de implicerede specialer.
Rapportinfo
Interessenter og udpegede repræsentanter

Dansk Cardiologisk Selskab (DCS)
Arbejdsgruppen Ekkokardiografi:
Mark Aplin, BFH,
Niels Holmark Andersen, Aalborg;
Kasper Iversen, HGH;
Jordi Dahl, OUH

Arbejdsgruppen Interventionel kardiologi og koronar patofysiologi:
Asger Andersen, AUH;
Michael Rahbek Schmidt, RH

Arbejdsgruppen Præventiv kardiologi og Rehabilitering:
Helena Dominguez, BFH

Arbejdsgruppen arytmi
Niels Risum, RH
Axel Brandes, OUH

Dansk Neurologisk Selskab (DNS)
Dorte Damgaard, AUH

Dansk Selskab for Apopleksi (DsfA)
Helle K. Iversen, RH

Dansk Neuroradiologisk Selskab (DNRS)
Edith Nielsen, AUH

Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK