Appendix 7.1: Antibiotika regimer ved infektiøs endocarditis

Appendix 7.1: Antibiotika regimer ved infektiøs endocarditis

De her anførte anbefalinger er baseret på rekommandationer fra internationale guidelines og de i Danmark faktisk anvendte regimer. Anbefalingerne er således, hvor der ikke er konsensus, et kompromis mellem disse.  Der er lagt vægt på, at nationalt anvendte regimer er inkluderet i anbefalingerne. Især behandlingsregimer omhandlende empirisk initial behandling og behandling af dyrkningsnegativ endocarditis udviser national forskellighed.

Antibiotika doseres til dels efter vægt, med særlig opmærksomhed på reduktion ved personer med lav vægt. Derudover doseres de fleste antibiotika i henhold til nyrefunktion (se Appendix 7.2)Valg af antibiotisk regime baseres så vidt muligt på resistensbestemmelse, og skift af antibiotika bør kun komme på tale ved alvorlig allergisk reaktion eller behandlingssvigt.

Tabel 7.4 Empirisk initialbehandling af endocarditis og behandling af dyrkningsnegativ endocarditis

Tabel 7.5Streptokokker og relaterede slægter med MIC for penicillin ≤ 0.125 µg/ml

Tabel 7.6Streptokokker og relaterede slægter med MIC for penicillin > 0.125 -  2 µg/ml

Tabel 7.7Enterokokker

Tabel 7.8 Stafylokokker

Tabel 7.9 HACEK

Tabel 7.10Candida

Tabel 7.11 Peroral antibiotisk behandling af endokarditis

Tabel 7.4 Empirisk initialbehandling af endocarditis og behandling af dyrkningsnegativ endocarditis

Empirisk behandling gives til, der er svar på bloddyrkninger, hvorefter behandlingen ændres i overensstemmelse med dyrkningsresultatet. Se venligst indledning til Appendix 7.1 som baggrund for angivelse af to mulige initialbehandlinger.

*Antibiotika

Dosis

Ved nedsat nyrefunktion se  Appendix 7.2

Varighed (uger)

 Native klapper 

Standard 

  

  

Ampicillin 
 plus

3 g x 4 i.v./døgn (50 mg/kg x 4)

4 - 6

Cloxacillin 
plus

3g x 4 i.v./døgn (40 mg/kg x 4)

 Gentamicin

3 mg/kg x 1i.v./døgn

første 2***

 Eller

Meropenem 
 plus

2 g x 3 i.v./døgn (25 mg/kg x 3)

 6

 Gentamicin

3 mg/kg x 1i.v./døgn

første 2***

Ved type-1 penicillinallergi:

Vancomycin 
 plus

1 g x 2 i.v./døgn (15 mg/kg x 2)

 6

 Gentamicin

3 mg/kg x 1i.v./døgn

første 2***

 Hjerteklapproteser

Vancomycin 
 plus

1 g x 2 i.v./døgn (15 mg/kg x 2)

6

 Gentamicin

3 mg/kg x 1i.v./døgn

første 2***

**Evt. i kombination med Rifampicin

600 mg x 2 p.o.

6

* Den dyrkningsnegative behandling rettes til efter patientens historik og comorbiditet.

** Rifampicin/FucidinRifampicin rekommanderes i internationale guidelines. Fucidin (dosering: 500 mg x 3 p.o.) har vist analog effekt i forhold til biofilmdannelse. Ved endocarditis på hjerteklapproteser suppleres altid med Rifampicin eller Fucidin. Generelt kan der være en fordel i at afvente behandling med Rifampicin de første dage for at mindske risikoen for resistensudvikling. Ved vægt > 100 kg kan rifampicindosis øges til 900 mg x 2

*** Videre dobbelt/triple antibiotisk behandling ud over 2 uger konfereres i Endocarditisteam.

Tabel 7.5  Streptokokker og relaterede slægter (non-hæmolytiske- og hæmolytiske streptokokker, pneumokokkeraerokokker o.a.) med MIC for penicillin ≤ 0.125 µg/ml.

Endocarditis på native klapper og hjerteklapproteser

 Antibiotika

Dosis

Ved nedsat nyrefunktion se Appendix 7.2

Varighed(uger)

 Penicillin G

5 mill.IE x 4 i.v./døgn (65.000 IE/kg x 4)

4 - 6 
6 ved protese

Ved penicillinallergi

Ceftriaxon 
 eller 

2 g i.v./døgn (25 mg/kg)

4 - 6 
6 ved protese

*Meropenem

2 g x 3 i.v./døgn (25 mg/kg x3)

Ved type-1 penicillinallergi:

Vancomycin

1 g x 2 i.v./døgn (15 mg/kg x 2)

4 - 6 
6 ved protese

Ceftriaxon rekommanderes i internationale guidelines.

Tabel 7.6Streptokokker og relaterede slægter (non-hæmolytiske- og hæmolytiske streptokokker, pneumokokker, defekte streptokokker, aerokokker o.a.) med MIC for penicillin > 0.125 - 2 µg/ml

Endocarditis på native klapper og hjerteklapproteser

 Antibiotika

Dosis

Ved nedsat nyrefunktion se Appendix 7.2

Varighed(uger)

*Penicillin G 
 plus

5 mill.IE x 4 i.v./døgn (65.000 IE/kg x4)

4 - 6 
protese: 6

 Gentamicin

3 mg/kg x 1 i.v./døgn

første 2

Ved penicillinallergi:

Ceftriaxon 
 plus

2 g i.v./døgn (25 mg/kg)

4 - 6 
protese: 6

 Gentamicin 
 
 eller

 3 mg/kg x 1 i.v./døgn

 første 2

**Meropenem 
 plus

2g x 3 i.v./døgn (25 mg/kg x 3)

4 - 6 
protese: 6

 Gentamicin

3 mg/kg x 1 i.v./døgn

første 2

Ved type-1 penicillinallergi:

Vancomycin

1 g x 2 i.v./døgn (15 mg/kg x2)

4 - 6 
protese: 6

* Ved MIC > 2 µg/ml konfereres med Klinisk Mikrobiologisk Afdeling mhp. udvidet resistensbestemmelse. Ved Penicillin MIC >8 µg/ml rekommanderes Vancomycin plus Gentamicin, men behandlingen bør altid drøftes i endocarditisteam.

** Ceftriaxon rekommanderes i internationale guidelines.

Tabel 7.7Enterokokker.

Endocarditis på native klapper og hjerteklapproteser

 Antibiotika

Dosis

Ved nedsat nyrefunktion se Appendix 7.2

Varighed(uger)

*Ampicillin 
 plus

3 g x 4 i.v./døgn(50 mg/kg)

4 - 6

**Gentamicin

3 mg/kg x 1 i.v./døgn

første 2

Ved type-1 penicillinallergi:

Vancomycin 
 plus

1 g x 2 i.v./døgn (15 mg/kg x 2)

6

 Gentamicin

3 mg/kg x 1 i.v./døgn

første 2

* Ved Penicillin MIC 8 µg/ml kan Penicillin, alternativt Ampicillin anvendes. Ved Penicillin eller Ampicillin MIC >8 µg/ml anvendesVancomycin plus Gentamicin. 

** Ved fund af Gentamicin højresistente enterokokker kan Ampicillin plus Ceftriaxon (4 gx1) være en behandlingsmulighed. Konferering med Klinisk Mikrobiologisk Afdeling anbefales mhp. udvidet resistensbestemmelse og behandlingen bør drøftes i endocarditisteam

Tabel 7.8 Stafylokokker.

Endocarditis på native klapper eller hjerteklapproteser

 Antibiotika

Dosis

Ved nedsat nyrefunktion se Appendix 7.2

Varighed(uger)

 Penicillin følsomme 
 Penicillin G

 Ved protese suppl. med 
*Rifampicin

 
mill.IE x 4 i.v./døgn (65.000 IE/kg x 4)

 
600 mg x 2 p.o./døgn

 
4 - 6 
protese: 6

6

Methicillinfølsomme 
Cloxacillin

 Ved protese suppl. med 
*Rifampicin

 
3 g x 4 i.v./døgn (40 mg/kg x 4)

 
600 mg x 2 p.o./døgn

 
4 - 6 
protese: 6

6

 Ved penicillinallergi 
Cefuroxim

 Ved protese suppl. med 
*Rifampicin

 
3 g x 3 i.v./døgn (45 mg/kg x 3)

 
600 mg x 2 p.o./døgn

 
4 - 6 
protese: 6

6

Ved type-1 penicillinallergi: 
**Vancomycin

 Ved protese suppl. med 
*Rifampicin

 
1 g x 2 i.v./døgn (15 mg/kg x 2)

 
600 mg x 2 p.o./døgn

 
4 - 6 
protese: 6

6

***Methicillinresistente 
**Vancomycin

 Ved protese suppl. med 
*Rifampicin

 
1 g x 2 i.v./døgn (15 mg/kg x 2)

 
600 mg x 2p.o./døgn.

 
4 - 6 
protese: 6

6

Ca. 20 - 25% af S. aureus er penicillinfølsomme – her vælges Penicillin i stedet for Cloxacillin.

Rifampicin/FucidinRifampicin rekommanderes i internationale guidelines. Fucidin (dosering: 500 mg x 3 p.o.) har vist analog effekt i forhold til biofimdannelse. Ved endocarditis på hjerteklapproteser suppleres altid med Rifampicin eller Fucidin. Generelt kan der være en fordel i at afvente behandling med Rifampicin de første dage for at mindske risikoen for resistensudvikling. Ved vægt > 100 kg kan rifampicindosis øges til 900 mg x 2.

** VancomycinFørste dosis gives som angivet skemaet - herefter justeres iht. nyrefunktion og S-vancomycin (terapeutisk dal-niveau 10-20(-25) µg/ml (15-20(-25) µg/ml ved MRSA IE)). Er S-vancomycin< 10 (15) µg/ml, øges dosis eller doseringsintervallet reduceres.Dosis kan evt. øges til 20 mg/kg x 2, højeste enkeltdosis er dog 2g.Infunderes langsomt > 1 time for at undgå »red man« syndrom (maksimal infusionshastighed: 10 mg/min).

*** Alternativt Daptomycin 10mg/kg/dag, behandlingen bør drøftes i endocarditisteam

Tabel 7.9 HACEK (HaemophilusAggregatibacter (tidl. ActinobacillusogHaemophilus), CardiobacteriumEikenellaogKingella)

Endocarditis på native klapper og hjerteklapproteser.

 Antibiotika

Dosis

Ved nedsat nyrefunktion se Appendix 7.2

Varighed(uger)

*Ceftriaxon

2 g i.v./døgn (25 mg/kg)

4 - 6 
protese: 6

Ved type-1 penicillinallergi: 
Ciprofloxacin

 
600 mg x 2 i.v./døgn 

eventuelt

750 mg x 2 p.o./døgn

4 - 6 
protese: 6

 * Initial behandling til resistensbestemmelse foreligger.

Tabel 7.10CandidaEndocarditis på native klapper og hjerteklapproteser

 Antibiotika

Dosis

Varighed(uger)

*Liposomaltamphotericin B 
   eller 
**Caspofungin

3-5 mg/kg x 1 i.v./døgn

150 mg x1i.v./døgn

≥ 8 
efterfulgt af 
p.obeh.

* Behandlingen kan evt. suppleres med Flucytocin25 mg/kg x 4 efter konference i endocardtisteam

** Caspofungin gives initielt som 150 mg, men dosis kan evt nedjusteres (drøftes i endocarditisteam)

Peroral behandling: Fluconazol 400-800 mg x 1 eller Voriconazol 200-300 mg x 2 afhængig af resistens.

Svampebehandling er under alle omstændigheder specialistbehandling og bør løbende konfereres medendocarditisteam.

Tabel 7.11. Peroral antibiotisk behandling af endocarditis

 Organisme

Antibiotika

Ved nedsat nyrefunktion se  Appendix 7.2

 Stafylokokker – penicillinfølsomme 

Amoxicillin 1g x 4 

plus 
*Rifampicin 600 mg xeller 

Fucidin 750 mg x2

 Stafylokokker – penicillinresistente 

Dicloxacillin 1 g x

plus 
*Rifampicin 600 mg xeller 

Fucidin750 mg x2

** Streptokokker (med penicillin MIC ≤ 1 mg/L)

Amoxicillin 1g x 4 

plus 
*Rifampicin 600 mg xeller  

Moxifloxacin 400 mg x 1

***Enterococcusfaecalis

Amoxicillin 1g x 4 

plus 
Moxifloxacin 400 mg x 1 eller  

Linezolid 600 mg x 2

Andre regimer kan anvendes i udvalgte tilfælde efter konference med Klinisk Mikrobiologisk Afdeling og i lokalt endocarditisteam.

Rifampicin: Ved vægt > 100 kg kan dosis øges til 900 mg x 2Grænseværdier for resistensbestemmelse:

**Der anvendes EUCAST-grænseværdier (breakpoints). For non-hæmolytiske streptokokker anvendes EUCAST-pneumokokbreakpoints for Moxifloxacin og Rifampicin.

***Der er ikke noget EUCAST-breakpoint for E. faecalisog Moxifloxacin. Deranvendes S: MIC ≤ 0.5 mg/L. 

Det er op til den enkelte kliniske mikrobiologiske afdeling, hvilken metode der anvendes til resistensbestemmelse af de enkelte antibiotika.

Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK