DCS Årsmøde 2019

COM_REDEVENT_REGISTRATION_SESSION_NOT_PUBLISHED

Tilmeldingsfrist 24. april 2019

Praktisk info

Deltagerbetaling

Det vil i år være muligt at vælge imellem flere forskellige mødepakker, afhængig af hvilke dele af mødet man ønsker at deltage ved. Bemærk at der ved tilmelding desuden skelnes imellem priser for FYC medlemmer, Industrimedlemmer og øvrige DCS medlemmer. Prisen for Industrimedlemmer (DCS medlemmer med hovedbeskæftigelse i medico-/farmaindustri) afspejler den anslåede kostpris for ophold uden undervisning.

Foredragsholdere, der kun deltager i det faglige program den pågældende dag, kan tilmelde sig gratis (forplejning i pauser og frokost inkluderet, fest fredag og/eller overnatning ikke inkluderet). Øvrige foredragsholdere skal vælge mødepakke med betaling som øvrige deltagere.

I forbindelse med din tilmelding vil du blive bedt om at at vælge en af følgende mødepakker:

 

FYC Medlemmer
 • Møde torsdag til lørdag, fest, 2 overnatninger
kr. 500,-
 • Møde + forplejning, ingen overnatning
kr. 250,-
   
Industrimedlemmer  
 • Møde torsdag til lørdag, fest, 2 overnatninger
kr. 4.000,-
 • Møde torsdag og fredag, 1 overnatning (torsdag)
kr. 2.500,-
 • Møde + forplejning, ingen overnatning eller fest

kr. 1.500,-
   
Øvrige DCS medlemmer  
 • Møde torsdag til lørdag, forplejning, fest, 2 overnatninger
kr. 1.500,-
 • Møde fredag til lørdag, forplejning, fest, 1 overnatning
kr. 1.000,-
 • Møde torsdag til fredag, forplejning, 1 overnatning
kr. 750,-
 • Møde, forplejning, fest, ingen overnatninger
kr. 750,-
 • Møde, forplejning, ingen overnatning
kr. 500,-
   
Foredragsholdere  
 • Ved deltagelse udelukkende på selve dagen – dvs møde+forplejning  
Gratis

 

Program

Torsdag d. 2. maj

16.00 – 16.10

Velkomst
Formand for DCS, Henrik Steen Hansen
 

16.10 – 17.00

Opening lecture
Moderator: Henrik Steen Hansen

Cardiovascular diseases, what are the challenges and future perspectives?

Professor Perry Elliott, Chair of Cardiovascular Medicine, University College London

Head of Clinical Research, UCL Institute of Cardiovascular Science

Consultant Cardiologist, Barts Heart Centre

President Cardiomyopathy UK

 

17.00 – 18.40

”Rapid fire” – unge danske forskere præsenterer deres forskning

Moderatorer: Henrik Steen Hansen og Kristina Høeg Vinther

Der afholdes SMS afstemning mhp. at kåre det bedste foredrag

 • Langtids-opfølgning af yngre patienter med atrioventrikulært blok af ukendt årsag. - Et landsdækkende Dansk studie
  Johnni Rudbeck-Resdal, Aarhus Universitetshospital
   
 • Elektrisk versus billedvejledt anlæggelse af venstre ventrikel elektroden ved resynkroniseringsterapi for hjertesvigt. Et dobbeltblindet randomiseret studie.
  Charlotte Stephansen, Aarhus Universitetshospital 
   
 • Relativ reduktion i koronar ostial volumen hos patienter med hypertrofisk kardiomyopati
  Jakob Norsk, Herlev-Gentofte Hospital
   
 • Pacemaker og ICD – relateret infektion i Danmark
  Thomas Olsen, Odense Universitets hospital
   
 • Prævalensen af bicuspid aortaklap og associeret aortopati hos nyfødte
  Anne-Sophie Sillesen, Herlev Hospital
   
 • Øget trombocytaggregation hos hjertetransplanterede patienter med koronar graftvaskulopati
  Kamilla Pernille Bjerre, Aarhus Universitetshospital
   
 • Brug af et GPS-styret tilkaldesystem til aktivering af frivillige førstehjælpere øger overlevelsen hos personer med hjertestop uden for hospital
  Laura Sarkisian Jangaard, Odense Universitetshospital
   
 • Behandling af ventrikulær storm med dyb sedation
  Johan Bundgaard, Rigshospitalet
   

18.40 – 19.30

Buffet
 

19.30 – 21.00

Arbejdsgruppesymposier (afholdes parallelt)

Non-invasiv diagnostik af arvelige hjertesygdomme
Samarbejde mellem arbejdsgrupperne for Arvelige hjertesygdomme, Ekkokardiografi, Arytmi og Cardiac imaging

Moderator: Ole Havndrup
1. Venstre ventrikel struktur og funktion – State of the art. DCS's arbejdsgruppe for Ekkokardiografi. Tor Clemmensen, AUH (15 min)
2. Myokardiehypertrofi – Udredning og diagnose. DCS's arbejdsgruppe for arvelige hjertesygdomme. Morten Kvistholm Jensen, AUH (15 min)
3. Myokardiefibrose – MR-karakteristik af myokardiesygdomme DCS's arbejdsgruppe for Cardiac Imaging. Rasmus Møgelvang, RH (15 min)
4. Højre ventrikel stuktur og funktion – State of the art. DCS's arbejdsgruppe for Ekkokardiografi. Redi Pecini, OUH (15 min)
5. Arytmogen kardiomyopati – Hvad er det? Udredning og diagnose. DCS's arbejdsgruppe for arytmi. Henrik Kjærulf Jensen, AUH (15 min)
6. Genotype – Fænotype t/r. DCS's arbejdsgruppe for arvelige hjertesygdomme. Alex Christensen, Herlev-Gentofte Hospital (15 min)

Mitralinsufficiens: en gammel kending i nye klæ'r
Samarbejde mellem arbejdsgrupperne for Præventiv kardiologi og rehabilitering og Ekkokardiografi

Moderator: Ann Bovin
1. Præoperativ imaging af mitralklappen. Vibeke Guldbrand Rasmussen og Steen Hvitfeldt Poulsen, AUH (20 min)
2. Behandling af patienter med primær mitralinsufficiens Christian Carranza, Rigshospitalet (20 min)
3. Behandling af patienter med sekundær mitralinsufficiens:
     - PRO - Mitralinsufficiens skal behandles. Nikolaj Ihlemann, Rigshospitalet (20 min)
     - CONTRA - sekundær mitralinsufficiens er en ventrikel sygdom. Lars Videbæk, OUH (20 min)
4. Opfølgning i klapklinik. Jordi Sanchez Dahl, OUH (10 min)

DanAHF
Samarbejde mellem arbejdsgrupperne for Akut Kardiologi og Hjertesvigt

Moderatorer: Jacob Thorsted Sørensen og Helle Søholm
1. Akut hjertesvigt – ætiologi og behandling. Matias Greve Lindholm (15 min)
2. DanAHF – Baggrund for studiet. Nanna Valeur Køber (15 min)
3. Studie 1: Incidens og 30-dages mortalitet hos patienter med akut hjertesvigt i Danmark. Øst. Rasmus Beske (10 min)
4. Studie 2: Interhospital transport og initial triage af patienter med akut hjertesvigt. Syd. Gro Egholm (10 min)
5. Studie 3: Specialiseret behandling af akut hjertesvigt. Midt. Kasper Pryds og Roni Nielsen (10 min)
6. Studie 4: HFpEF. Øst Ekim Seven (10 min)
7. Diskussion af fund samt fremtidige studier. Matias Greve Lindholm og Nanna Valeur Køber (20 min)
 

   

Fredag d. 3. maj

07.00 - 07.45

Bevæg dig med FYC
 

08.30 – 10.00

Arbejdsgruppemøder
 

10.00 – 10.45

Generalforsamling
Selvstændigt program følger...
 

10.45 – 11.15

Kaffepause & Posterwalk

Facilitatorer: Steen Dalby Kristensen og Christian Torp-Pedersen

 • Diagnostisk udbytte af systematisk screening af patienter med genoplivet hjertestop på non-iskæmisk baggrund og udbytte af familiescreening
  Elisabeth Mütze Jacobsen
   
 • Incidens af re-abation for atrieflagren og ablation af atrieflimren efter første gangs ablation for typisk atrieflagren: et national kohorte studie
  Mikkel Giehm-Reese
   
 • Cardiac output under kølebehandling og mortalitet efter hjertestop uden for hospital
  Johannes Grand
   
 • Fund hos slægtninge til ikke-obducerede ofre for pludselige hjertedød (SCD)
  Amalie Kjerrumgaard
   
 • Forbehandling med nyere P2Y12 hæmmere før primær PCI er associeret med mindre infarktstørrelse og større myocardial salvage index sammenlignet med clopidogrel loading hos patienter med STEMI: et DANAMI-3 substudie
  Muhammad Sabbah
    

11.15 – 12.15

Hjertesvigt

Moderator: Steen Dalby Kristensen

 • Sleep apnoea and heart failure: some hard lessons learned
  Professor Martin Cowie, Royal Brompton Hospital, London
   
 • Hjertesvigt og biomarkører
  Morten Schou
   

12.15 – 13.45

Frokost –”lunchbags”
 

12.30 – 13.30

Frokostsymposier (Ikke en del af DCS årsmøde)

Kardiorenalt syndrom– en sand klinisk udfordring
AstraZeneca [se program]

Type 2 diabetes and Cardiovascular Disease: Changing Paradigms in Clinical Practice
Novo Nordisk [se program] 
 

13.45 – 14.45

Udbrændthed og stress

Moderator: Lene Holmvang
 

 • Hvad ved vi om udbrændthed blandt hospitalsansatte læger?
  Arbejdsmediciner Marianne Borritz
   
 • Belastningspsykologi – om mentale højrisikojob
  Psykolog Rikke Høgsted
    

14.45-15.15

Nye nationale forskningsprojekter

Moderator: Kristian Øvrehus

 • Det nationale Fallot-projekt om tidlig re-valving ved pulmonalinsufficiens
  Lars Søndergaard
   
 • Early intervention in asymptomatic severe aortic stenosis – et nationalt studie
  Jordi Dahl
   
 • Screening for hjertesygdom hos asymptomatiske type 2 diabetikere i Danmark
  Axel Diederichsen
    

15.15 – 15.45

Kaffepause & Posterwalk

Facilitatorer: Steen Dalby Kristensen og Christian Torp-Pedersen

 • Undersøgelse af global longitudinal strain ved indledningen af trastuzumab behandling hos brystkræft patienter
  Ann Banke
   
 • Sekundær atrieflimmer ved infektion – skyldes den øgede tromboemboliske risiko infektionen eller atrieflimren?
  Anna Gundlund Lorentzen
   
 • Mild akut cellulær afstødning er ikke associeret med udvikling af kronisk allograft vaskulopati vurderet ved intravaskulær ultralyd (IVUS) og koronar angiografi (KAG) hos hjertetransplanterede patienter – et substudie af SCHEDULE-studiet
  Lærke Marie Sidenius Nelson
   
 • Påvirker præeklampsi den nyfødtes hjerte, vurderet ved systematisk ekkokardiografisk screening?
  Ottilia Vøgg
   
 • Har kvindelige hyperprolaktinæmi patienter behandlet med bromocriptin øget risiko for hjerte-klapsygdom?
  Marianne Frank Clausen

 

15.45 – 16.00

Nyt fra Hjerteforeningen

Moderator: Henrik Steen Hansen

Christian Hassager
 

16.00 – 16.45

Årets forsker 2019

Moderator: Henrik Steen Hansen
 

16.45 – 18.15

DCS Foredragskonkurrence for yngre kardiologer

Moderatorer: Henrik Steen Hansen og Kristina Høeg Vinther

 • Langsigtede ændringer i hæmodynamisk stress-test og fysisk kapacitet efter pulmonal tromboendarterektomi hos patienter med kronisk tromboembolisk pulmonal hypertension
  Farhad Waziri, Aarhus Universitetshospital
   
 • Subklinisk atrieflimren detekteret ved looprecorder-screening blandt patienter med risikofaktorer: Fra LOOP forsøget
  Søren Diederichsen, Rigshospitalet
   
 • Langtidsrisikoen for infektiøs endokarditis efter transkateter aortaklapssubstitution
  Jawad Haider Butt, Rigshospitalet
   
 • Restvegetation efter behandling af venstresidig endocarditis og den efterfølgende risiko for apopleksi og recidiv af endocarditis
  Lauge Østergaard, Rigshospitalet
   
 • Arytmogent substrat ved atrieflimren er potentielt reversibelt ved behandling med lavdosis spironolacton
  Dragana Rujic, OUH, Svendborg
   

18.15 – 18.45

Pause
 

18.45 – 19.30

Aftenforelæsning

Lægearbejde under ekstreme forhold – Siriuspatruljen og så meget mere

René Christian Bleeg
 

19.30

Middag

 • Uddeling af FYC’s og DCS’s uddannelsespris
  Sponsoreret af BMS-Pfizer
   
 • Uddeling af Hædersprisen

Lørdag d. 4. maj

09.00 – 09.15

Astra Zenecas studieopholdslegat
 

09.15 – 09.45

Nyt fra FYC

Moderator: Anna Axelsson Raja

 • Kompetencekort i speciallægeuddannelsen
  Anæstesiolog Rikke Vita Borre Jacobsen

09.45 – 10.15

Nye holdningspapirer

Moderator: Sam Riahi

 • Klinisk Arbejdstest
  Ann Bovin
   
 • Familiær hypercholesterolæmi
  Finn Lund Henriksen
   

10.15 11.15

Udredning af patienter med stabil angina

Moderator: Lia Bang

 • Non-invasiv udredning med fokus på Hjerte CT
  Jess Lambrechtsen
   
 • Hjerte CT giver mistanke om betydende stenose - hvad nu?

  Vi laver FFR-CT
  Bjarne Nørgaard
   
  Nej – vi foretager nuklearmedicinsk undersøgelse
  Klinisk fysiolog Philip Hasbak
   

11:15

Farvel og på gensyn

Formand for DCS, Henrik Steen Hansen

 
 
 
 
Tilmeldingsfrist 24. april 2019
Målgruppe:
Alle medlemmer af DCS
02. - 04. maj 2019
Nyborg Strand Hotel & Konference
Kursusafgift:
COM_REDEVENT_REGISTRATION_SESSION_NOT_PUBLISHED
Har du brug for hjælp?
Mail:
dcs@cardio.dk
Telefon:
+45 3137 8854
Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK