NBV udvalget

Dansk Cardiologisk Selskab tog i 2004 initiativ til udfærdigelse af en national cardiologisk behandlingsvejledning (NBV), som på en lettilgængelig og operationel måde beskriver en lang række kardiologiske udrednings- og behandlingsprincipper.

NBV udkom i 2006 og 2010 på bogform – i sidstnævnte tilfælde i forbindelse med selskabets 50 års jubilæum - og har siden 2005 været tilgængelig i elektronisk form på selskabets hjemmeside på cardio.dk i en årligt opdateret version. NBV lanceredes i 2011 i en version til Iphone, Android-versionen forelå i I 2012.

Selskabet har ansvar for behandlingsvejledningens faglige indhold, som er tilvejebragt af selskabets arbejdsgrupper, hvis medlemmer repræsenterer såvel højt specialiserede som regionale kardiologiske afdelinger med en bred geografisk sammensætning. Hermed sikres høj faglig kvalitet og national konsensus. Arbejdsgruppernes faglige rekommandationer koordineres af selskabets NBV-udvalg, som har ansvar for udvikling, konsistens og brugervenlighed af NBV.

#

Formålet med den nationale behandlingsvejledning er:

  • At samstemme behandlingsvejledninger i forskellige dele af Danmark og derved sikre større ensartethed i behandlingen af patienter med hjertemedicinske sygdomme.
  • At stille en række ajourførte behandlingsvejledninger til rådighed for afdelinger, der behandler hjertemedicinske patienter.
  • At få udmeldt nye behandlingsprincipper i en form, der er lettere anvendelig end det mere fyldige omfang af selskabets kliniske rapporter.
  • At få anvendt DCS’ arbejdsgruppers værdifulde arbejde optimalt.
  • At tilbyde afdelingerne et redskab, som kan støtte opnåelsen af de krævede kompetencer i speciallægeuddannelsen.

DCS’s behandlingsvejledning skal betragtes som vejledende og fritager ikke behandlere i det danske sundhedsvæsen for individuelt ansvar for at træffe korrekte beslutninger vedrørende den individuelle patient, i samarbejde med og under hensyntagen til denne. Behandlingsvejledningen er, som ordet siger, vejledende, og behandlende læge kan efter individuelt kvalificeret skøn fravige denne.

#

DCS’s behandlingsvejledning er i foråret 2015 atter blevet gennemgået og revideret mhp. opdatering med ny faglig viden på det kardiologiske felts største fagområder, bl.a. med udgangspunkt i nye guidelines, udkommet fra European Society of Cardiology. NBV 2015 har to nye underafsnit i kapitel 35 omhandlende kardiovaskulær farmakologi. De øvrige kapitler er revideret i varierende omfang.

Næste opdatering af NBV udgives i forbindelse med DCS' årsmøde 4. juni 2016.

Alle forfattere og referenter til NBV indrapporterer løbende relevante kontakter til medicinalindustrien på Sundhedstyrelsens hjemmeside:www.sundhedsstyrelsen.dk.

#

Det er selskabets ønske vedvarende at bidrage til sikring af tidssvarende og god ensartet behandling af kardiologiske patienter, og at NBV fortsat vil finde stor anvendelighed for alle, som håndterer danske hjertepatienter.

NBV-udvalget består aktuelt af følgende medlemmer:
Lia Bang (formand), Jacob Pontoppidan, Ann Bovin, Lone Lemming, Trine Madsen, Bent Raungaard, Kaare Troels Jensen, Michael Rahbæk Schmidt, Nana Valeur Køber, Carsten Toftager Larsen og Dan Eik Høfsten (webmaster)

Web redaktionen 2016:
Lars Nepper-Christensen  og Dan Eik Høfsten

Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK