Søge resultat

Referat af DCSs arbejdsgruppe for Digital Health den 23.09.2019 på Odense Universitetshospital

Referat

Referat af DCSs arbejdsgruppe for Digital Health den 23.09.2019 på Odense Universitetshospital

Tilstede:

 

Dagsorden og referat:

 1. Velkomst ved Formand Magnus T. Jensen.
 2. Valg af referent.
  • Sune Räder valgt.
 3. Godkendelse af referatet fra arbejdsgruppemødet den 08.05.2019 på Rigshospitalet.
  • Godkendt uden anmærkninger.
 4. Status for oprettelsen af arbejdsgruppen på www.cardio.dk (Dan og Sune).
  • Arbejdsgruppen er oprettet på cardio.dk – justeringer pågår.
  • Forslag om upload af referater fra konferencer vedr Digital Health.
  • Forslag om at bygge selvstændig Digital Health arbejdsgruppe kalender med events vedr Digital Health.
 5. Status for planer for år 0 (iht Gantt Chart): On track.
 • Plan for udarbejdelse af Dansk Kardiologisk ”Digital Health” landkort.
  • Arbejdsgruppen: Dan Høfsten (tovholder), Helena Dominquez og Sune Räder.
  • Landkortet er primært tiltænkt som et organisatorisk dokument.
  • Landkortet skal i første omgang indeholde projekter vedr Digital Health, men kan evt udvides til institutioner/styrelser, der beskæftiger sig med Digital Health samt mærkning af wearables.
  • Der laves et elektronisk indberetningsskema på cardio.dk, hvor bla FF & MHO kommer med forslag til kolonner ift relevante oplysninger vedr forskningsprojekter.
  • Incitament til indrapportering er muligheden for networking &/eller feedback.
  • Kortlægning / Links til relevante samarbejdspartnere (Ministerier og andre offentlige institutioner samt private institutioner incl ingeniører, der beskæftiger sig med innovation / technologi inden for sundhed).
 • Plan for undervisning / møder / symposier.
  • Arbejdsgruppen: Peter Karl Jensen (tovholder), Kasper Rossing og Helena Dominguez.
  • Symposium
   • PKJ fremlagde sit oplæg til Arbejdsgruppen Digital Healths Symposium, hvortil der vil blive tilføjet en inspirerende indledning.
   • Ifm symposium fremlægges Landkortet.
   • PKJ + HD + MHO vil løbende opdatere programmet.
   • Tid: Den 3/3-20 kl 12-18.
   • Sted: BBH.
   • HD booker lokale - og spørger BBH direktion vedr evt sponsorering af forplejning.
   • Målgruppe: Alle.
   • Pris: Gratis.
   • Forplejning: Kaffe + sandwich.
   • Budget: 200kr x 200pax = 40.000kr
   • PKJ står for oplæg til økonomi / financiering
   • Sponsor: Fx BBH direktionen (HD forespørger). DCS.
   • Reklame: DEH.
   • Poster: Hvis mange projekter iflg Landkortet.
  • Flyer
   • MTJ laver et dokument / flyer, der gør opmærksom på at Digital Health arbejdsgruppen er dannet og hvad formålet er med arbejdsgruppen (deadline præliminær form 18/11-2019). Dokumentet distribueres af DEH & SBEWR til relevante samarbejdspartnere (Ministerier og andre offentlige institutioner (fx Center for Offentlig Innovatin og VIVE) mm).
 • Holdningspapiret
  • Arbejdsgruppen: Magnus T. Jensen (tovholder), Søren Diederichsen, Jens Hove, Michael Hecht Olsen, Amalie Dahl Haue og Frederik Folke. Morten Lamberts (mortenlamberts@gmail.com) har efterfølgende tilmeldt sig.
  • Stort behov for at kunne vejlede bla kardiologer og almen praktiserende læger ift wearables.
  • Afventer holdningspapir vedr Wearables fra ESCs Digital Health arbejdsgruppe (MTJ er primus motor på dette pågående arbejde) mhp tværfaglig endorsement.
 1. Update – ESC, DCS og andre relevante konferencer.
  • Digital Health er et område, der er i hastig vækst på konferencerne.
  • HD tilbyder at formidle referater fra konferencer vedr Digital Health.
  • ESC Digital Summit, Tallinn, 5.-6. oktober 2019.
  • Digital Health World Congress, London, 27.-28. november 2019.
  • EHRA, Wien, 29.-31. marts 2020.
  • DCS, maj 2020: 1 times indlæg med præsentation af arbejdsgruppen – evt i joint venture med Arytmigruppen &/eller AK-gruppen &/eller Svigtgruppen.
  • ESC, Amsterdam, 29. august - 2. september: Der stilles forslag til sessioner incl have aftaler med præsentatorer på forhånd.
 2. Oplæg: ”Health Tech. in the Emergency Medical Setting” v. Frederik Folke
  • FF gav en flot præsentation omhandlende brug af kunstig intelligens til hurtig genkendelse at Hjertestop ifm opkald til Alarmcentralen.
  • Ingeniører / programmører og kardiologer kan løse kliniske problemstillinger vha konceptet Hackathon events.
 3. Eventuelt.
  • Intet.
 4. Dato for næste arbejdsgruppemøde.
  • Næste arbejdsgruppemøde bliver den 02.12.2019 kl 16-19 på RH for alle DCS medlemmer (incl Nyhedsmail herom til alle DCSs medlemmer, evt tilmelding via www.Cardio.dk).
  • Magnus booker lokale.

Referent: Sune Räder

Download
Mødeindkaldelse
Tid og sted
23. - 24. september 2019
23:00 - 02:00
Odense Universitetshospital
Næste møde
02 december, 2019 20:00
Rigshospitalet
Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK