ESC Guideline vedrørende supraventrikulær takykardi

ESC og AEPC udgav i 2019 nye guidelines med titlen "2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia".

En arbejdsgruppe nedsat af DCS' bestyrelse har gennemgået rapporten, og udarbejdet en række kommentarer som efterfølgende har været i høring blandt selskabets medlemmer.

På baggrund af denne proces har DCS' bestyrelse besluttet at endorse denne guideline med de fremsatte kommentarer og danske forbehold. Guidelines og kommentarer er efterfølgende blivet fremlagt for selskabets medlemmer ved DCS/DTS Fællesmødet 9. januar 2020 og vil desuden blive publiceret i Cardiologisk Forum.

Arbejdsgruppen bestod af:

Katja Holm, Christina Alhede og Morten Lock Hansen

Klik på "Arbejdsgruppens kommentarer" ovenfor for at læse anbefalinger og kommentarer.

Klik her for at hente ESC publikationen 

Arbejdsgruppen anbefaler, at ESC SVT guideline 2019 endorses i Danmark med følgende kommentarer:

I de nyeste guidelines er anbefalingerne om ablation fremrykket for alle typer af SVT og indikationerne for de forskellige medikamina rykket ned i anbefaling, og dansk praksis er - med skelnen til den enkelte patients situation og komorbiditet - ganske godt i tråd hermed.

Dog er nogle af de medikamina, som anbefales i denne guideline ikke indregistreret og anvendt i Danmark. Det gælder: ibutilid, dofetilid, procainamid, disopyramid og etripamil.

Hvor disse indgår i anbefalingerne må vi se bort fra disse anbefalinger og følge de øvrige dele af anbefalingen.

Arbejdsgruppen vil gerne tilføje oesophagus ekg i udredningen af bred QRS tachykardi hos hæmodynamisk stabile patienter i tillæg til vagale manøvner og adenosin.

Under behandlingen af accessorisk bane manes der til forsigtighed ift anvendelse af adenosin ved antidrom tachycardi. Samtidig indgår adenosin i den indledende udredning/behandling af bred tachycardi såfremt hvile EKG er uden præexitation. Arbejdsgruppen mener, at risikoen for præexiteret AF er lille og derfor opfattter arbejdsgruppen ikke adenosin som absolut kontraindiceret, men bør anvendes med forsigtighed.

Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK