ESC Guideline vedrørende lungeemboli

ESC og ERS udgav i 2019 nye guidelines med titlen "2019 Guidelines on Acute Pulmonary Embolism (Diagnosis and Management of)".

En arbejdsgruppe nedsat af DCS' bestyrelse har gennemgået rapporten, og udarbejdet en række kommentarer som efterfølgende har været i høring blandt selskabets medlemmer.

På baggrund af denne proces har DCS' bestyrelse besluttet at endorse denne guideline med de fremsatte kommentarer og danske forbehold. Guidelines og kommentarer er efterfølgende blivet fremlagt for selskabets medlemmer ved DCS/DTS Fællesmødet 9. januar 2020 og vil desuden blive publiceret i Cardiologisk Forum.

Arbejdsgruppen bestod af:

Asger Andersen
Morten Würtz
Thomas Kümler
Jesper Kjærgaard (form.)

Klik på "Arbejdsgruppens kommentarer" ovenfor for at læse anbefalinger og kommentarer.

Klik her for at hente ESC publikationen 

Dansk Cardiologisk Selskabs arbejdsgruppe for Akut Kardiologi har bedt om vurdering af ”2019 ESC Guideline for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism developed in collaboration with the European Respiratory Society (ERS)” og om Guidelinen kan endorses.

Gruppen anbefaler endorsement af guidelinen med følgende forbehold:

Diagnostik af LE

Den transthorakale ekkokardiografis plads i udredning er vagt beskrevet, samtidigt med at der oplistes en række ekkokardiografiske fund, der kan anvendes til diagnostik og prognosevurdering ved LE. Gruppen foreslår følgende forbehold:

”DCS finder at transthorakal ekkokardiografi (TTE) bør være en del af standardudredningen ved akut lungeemboli. Risikostratificering og behandling kan baseres på biomarkører og CTPA (CT angiografi) alene, men TTE vil være essentielt for vurdering af pulmonal hypertension og differentialdiagnoser/kardiel komorbiditet.”

Isoleret subsegmental LE

Guidelines er ikke fyldestgørende på dette punkt. Vi foreslår følgende opstramning:

”Fund af isoleret LE på subsegment niveau eller længere distalt i forbindelse med anden udredning hos patienter med malign sygdom behandles som symptomatisk LE.

Fund af samme hos patienter uden malign sygdom vurderes individuelt mhp. AK behandling og varighed heraf. I vurderingen bør indgå overvejelser om tilstedeværelse af symptomer, risiko for recidiv og blødningsrisiko. Man bør sikre sig CT-skanning er (re-)vurderet af erfaren thoraxradiolog for at undgå over- eller fejldiagnosticering. Man kan overveje UL af underekstremiteter, hvor fund af DVT afgiver indikation for AK behandling. Ventilations-/perfusionsskintigrafi kan overvejes i tilfælde af høj klinisk mistanke om LE som årsag til symptomer, men er ikke veldokumenteret i denne situation og man bør overveje stråledosis.

Såfremt man vælger at undlade behandling bør pt. tilbydes ambulant opfølgning.”

CTEPH

Guidelines foreslår screening efter faktorer listet i tabel 13 udgår. Gruppen finder denne meget lidt operationel og foreslår i stedet:

”Hos patienter med persisterende symptomer efter akut LE bør der foretages TTE og henvises til ventilations-/perfusionsskintigrafi. Hvis der er mismatch på skintigrafien og/eller tegn på pulmonal hypertension på TTE (som ikke kan forklares ved primær lunge- eller venstresidig hjerte-sygdom), skal patienten tilbydes udredning for CTEPH på PH center.”

Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK