Pludselige uventede dødsfald under 50 år

Pludselig uventet hjertedød hos yngre skyldes i ca. 50% af tilfældene arvelig hjertesygdom, som slægtningene dermed også er i risiko for at udvikle.

Formålet med denne vejledning er at beskrive hvorledes det kan sikres, at alle yngre (dvs. <50 år), der dør pludseligt uden oplagt årsag, får foretaget obduktion, der på systematisk og ensartet måde fokuserer på påvisning af mulig arvelig hjertesygdom som dødsårsag, herunder at der kan sikres væv med henblik på eventuel senere molekylær-genetisk undersøgelse. For obduktioner, der giver holdepunkter for arvelig hjertesygdom, beskrives hvordan der kan opnås kontakt til slægtningene med henblik på at sikre, at der kan tilbydes familieudredning.

Rapportinfo
Vejledning 2. 2013

ISBN: 978-87-92010-65-0

Arbejdsgruppens medlemmer:

Dansk Cardiologisk Selskab
Bo Gregers Winkel, Henning Bundgaard (formand), Henrik Kjærulf Jensen, Jacob Tfelt-Hansen

Dansk Patologiselskab
Søren Dalager, Ulrik Baandrup

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik
Birgitte Rode Diness, Kirsten Rasmussen

Dansk Selskab for Retsmedicin
Jytte Banner

Andre rapporter

Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK