Minimumskompetencer i afdelinger som modtager akutte hjertepatienter

Akut hjertesygdom er den hyppigste enkeltårsag til akut indlæggelse på de medicinske afdelinger i Danmark og er ofte akut livstruende. Der er god evidens for, at moderne hjertemedicinsk diagnostik

og behandling forbedrer overlevelsen hos patienter med såvel akutte som kroniske hjertesygdomme.

I en tid, hvor der gives ”behandlingsgarantier” finder arbejdsgruppen det rimeligt, at der fokuseres langt mere på det akutte behandlingstilbud, der kan gives akutte hjertepatienter i Danmark.

Rapportinfo
DCS Holdningspapir 2001

Forfattere:

Adm.Ovl, Torben Haghfelt (formand for arbejdsgruppen), OUH
Ovl, Peter Clemmensen, Rigshospitalet
Ovl, Kristian Emmertsen, Skejby Sygehus
Ovl, Finn Nielsen, Viborg Sygehus
Ovl, Jens Rokkedal Nielsen,KAS-Glostrup
Ovl, Steen Pehrson, KAS-Gentofte
Læge Claus-Henrik Rasmussen, ISH, Odense Universitet, 
Forskningschef, Jørgen Videbæk, Hjerteforeningen (statistiske oplysninger)

Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK