Kardiologisk håndtering af cancerpatienter før, under og efter behandling med kardiotoxiske antineoplastika og stråleterapi

I takt med at befolkningen bliver ældre, og prognosen for en række kardiologiske tilstande er forbedret, udvikler flere patienter med kardiovaskulære sygdomme og implanterede devices andre kroniske sygdomme som f.eks. cancer. Behandling med antineoplastika (kemoterapi og biologiske stoffer) og stråleterapi er forbundet med en risiko for kardiovaskulære bivirkninger, kardiotoksicitet, der påvirker hjertets pumpefunktion, koronararterier, klapper, ledningssystem og perikardiet. Kardiotoksicitet er en sjælden, men alvorlig bivirkning, og i mangel på randomiserede dobbelt-blindede studier indenfor dette område har DCS bestyrelse ønsket et holdningspapir omkring kardiologisk håndtering af patienter før, under og efter behandling med kardiotoksiske antineoplastika og stråleterapi.

Rapportinfo

Forfattere: 

Fra Dansk Cardiologisk Selskab:
Morten Schou (formand)
Lars Videbæk
Ann Bøcher Secher-Banke
Merete Vaage-Nielsen
Tomas Zaremba
Emil Fosbøl 

Fra Dansk Onkologisk Selskab:
Dorte Nielsen
Lena Specht

Fra Dansk Hæmatologisk Selskab
Ulrik Overgaard

Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK