Kardiel amyloidose

Kommisorium

Med nye non-invasive diagnostiske værktøjer er det blevet dokumenteret, at kardiel amyloidose er markant mere prævalent end tidligere antaget. Således er der fundet kardiel amyloidose hos 13% af patienter med hjertesvigt med bevaret LVEF og hos 16% af patienter der undergår TAVI-procedurer. Påvisning af kardiel amyloidose er vigtig fordi patienterne får en forklaring på deres symptomer, og diagnosen har betydning ift. prognose og valg af medicinsk behandling, hvor pt. med kardiel amyloidose tåler traditionel antikongestiv medicin som ACE-hæmmere og betablokkere dårligere. Hvor diagnosen tidligere kun kunne stilles ved biopsi, er det nu muligt hos langt størstedelen af patienterne at be- eller afkræfte diagnosen ved non-invasiv udredning. Dette kræver dog, at udredningsalgoritmer følges korrekt i tæt samarbejde med kliniske fysiologer og hæmatologer. ESC har i 2021 udgivet to dokumenter, der beskriver udredning af mistænkt kardiel amyloidose: "Diagnosis and treatment of cardiac amyloidosis: a position statement of the ESC Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases" og "2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure".

Dansk Cardiologisk Selskab ønsker et holdningspapir, der beskriver hvilke patienter, der skal udredes for mulig kardiel amyloidose, behandling og opfølgning af patienter med påvist kardiel amyloidose, samt hvordan dette skal organiseres i Danmark. Skrivegruppen skal inkludere medlemmer fra relevante arbejdsgrupper under Dansk Cardiologisk Selskab. Holdningspapiret skal afstemmes med repræsentanter for Dansk Hæmatologisk Selskab, Dansk Patologiselskab og Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin.

Rapportinfo
Forfattere

Fra arbejdsgruppen for hjertesvigt:

 • Marie Bayer Elming, Sjællands Universitetshospital
 • Julie Bjerre Tarp, Slagelse Sygehus
 • Jens Jakob Thune, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital (formand)
 • Oscar Westin, Rigshospitalet

Fra arbejdsgruppen for arvelige hjertesygdomme:

 • Alex Hørby Christensen, Herlev-Gentofte Hospital og Rigshospitalet
 • Sanne Bøjet Larsen, Aarhus Universitetshospital
 • Jens Mogensen, Aalborg Universitetshospital
 • Henning Mølgaard, Aarhus Universitetshospital

Fra arbejdsgruppen for cardiac imaging:

 • Redi Pecini, Rigshospitalet

Andre medlemmer af DCS:

 • Michael Maiborg, Odense Universitetshospital

Fra Dansk Hæmatologisk Selskab:

 • Charlotte Toftmann Hansen, Odense Universitetshospital
 • Anne Kærsgaard Mylin, Rigshospitalet

Fra Dansk Patologiselskab:

 • Thomas Hartvig Lindkær Jensen, Rigshospitalet

Fra Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin:

 • Philip Hasbak, Rigshospitalet

Formandskab og korrespondance

 • Jens Jakob Thune
Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK