Præsenter din forskning ved DCS Årsmøde 2023

Bestyrelsen har igen i år ønsket at sætte fokus på original dansk forskning ved årsmødet. Alle ved at den videnskabelige aktivitet er meget stor på de enkelte steder, men ved at øge kendskabet til 'hvad vi går og laver', vil der kunne hentes erfaringer og måske etableres samarbejder på tværs af hospitaler og regioner, som vil styrke dansk kardiologisk forskning yderligere.

Det vil i forbindelse med årsmødet være muligt at præsentere sin originale forskning i en af følgende kategorier:

 • DCS Foredragskonkurrence for yngre kardiologer
 • Yngre forskere præsenterer deres originale danske forskning
 • Poster præsentation: ny forskning
 • Poster præsentation: forsvaret afhandling

Regler for abstracts

Du kan kun indsende ét abstract, men du har efter eget valg mulighed for at få det bedømt i flere af ovennævnte kategorier. Abstracts udfærdiges på dansk, og må maksimalt indeholde 200 ord. Titel og figur/tabel medregnes ikke. Der må desuden vedhæftes 1 figur eller indsættes 1 tabel. Der anføres kun 1 forfatter.

Vær opmærksom på at der for visse af kategorierne gælder supplerende regler - læs mere om de enkelte kategorier ved at klikke på fanerne ovenfor.

Elektroniske indsendelsessystem

Du indsender dit abstract via vores elektroniske system her: https://www.cardio.dk/mine-abstracts. Du skal være logget ind med dit personlige brugernavn og adgangskode for at kunne tilgå dette system. Du kan også finde funktionen "Mine abstracts" ved at klikke på knappen "Min profil" øverst på siden (når du er logget ind).

Du kan frit redigere i dit abstract frem til nedenstående deadline, hvorefter det automatisk sendes i review. Du skal således ikke aktivt gøre noget ekstra for at sende i review, når først du har gemt dit abstract.

Deadline for indsendelse af abstracts er 21. februar 2023 kl. 12:00

Bedømmelse af abstracts

Samtlige abstracts bliver gennemgået af repræsentanter fra hver af selskabets 13 arbejdsgrupper, som aller tildeler hvert abstract points efter bl.a. originalitet, videnskabelige indhold, klarhed i fremstillingen og potentielle kliniske impact. De enkelte abstracts udvælges på baggrund af deres samlede score til præsentation i ovennævnte 4 kategorier. De enkelte scores offentliggøres ikke.

Retraktion af abstracts

Før deadline
Såfremt du ønsker at trække dit abstract tilbage, kan du før deadline gøre dette ved at logge på "Mine abstracts" og klikke på skraldespandsikonet til højre for det pågældende abstract.

Efter deadline
Såfremt du efter deadline skal du skrive til webmaster@cardio.dk og bede om at dit abstract trækkes tilbage.

DCS Foredragskonkurrence for Yngre kardiologer

Igen i år vil vi afholde den traditionsbundne foredragskonkurrence i forbindelse med vores årsmøde, og igen i år er vi i stand til at udlodde flotte kontante præmier til rejse- eller forskningsaktivitet på henholdsvis 25.000, 15.000 og 10.000 kr. for 1., 2. og 3. prisen. Abstrakt indsendt til konkurrencen udvælges anonymt til konkurrencen af repræsentanter fra selskabets 13 arbejdsgrupper.

Regler for konkurrencen:

Navn: DCS Foredragskonkurrence for Yngre kardiologer. 

 1. Konkurrencen annonceres på Dansk Cardiologisk Selskabs hjemmeside, i Cardiologisk Forum, i Foreningen af Yngre Cardiologers Nyhedsbrev samt lokalt på afdelingerne.
   
 2. Deltagelse i konkurrencen kræver medlemskab af Foreningen af Yngre Cardiologer (FYC) og Dansk Cardiologisk Selskab (DCS). Hvert medlem må kun indsende et abstrakt til konkurrencen, og tidligere præmiemodtagere kan ikke deltage.
   
 3. Abstract udfærdiges på dansk, må højst indeholde 200 ord, højst 1 tabel eller 1 figur og kun 1 forfatter. Deadline er den 21. februar 2023 kl. 12:00. Formular, der findes på www.cardio.dk/mine-abstracts skal anvendes.
   
 4. Hovedresultaterne i abstract må ikke have været publiceret i artikelform.
   
 5. En bedømmelseskomite bestående af formændene fra DCS's arbejdsgrupper bedømmer abstrakts anonymt og de fem højst ratede abstracts udvælges til præsentation. Efter den mundtlige præsentation, udpeges vinderne på baggrund af SMS afstemning blandt salens tilhørere, samt et bedømmelsesudvalg bestående af landets professorer indenfor det kardiovaskulære område.
   
 6. Foreningen af Yngre Cardiologers repræsentant i DCS's bestyrelse er DCS's repræsentant i foredragskonkurrencen og vil normalt fungere som mødeleder.
   
 7. Foredragene, som afholdes på dansk, er af 10 minutters varighed med 5 minutters diskussion. Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på såvel det indsendte abstrakt som på den mundtlige præsentation.
   
 8. De 3 bedste foredrag præmieres. 1., 2. og 3. præmien er på henholdsvis 25.000, 15.000 og 10.000 kr. Pengene båndlægges til faglig uddannelsesaktivitet. Vinderne skal efter modtagelsen fremsende bilag til dokumentation for anvendelsen til sekretæren i DCS, samt berette om hvad præmien er brugt til i et kommende nummer af Cardiologisk Forum.

Abstrakts der ikke udvælges til Foredragskonkurrencen kan blive tilbudt præsentation med foredrag dagen før konkurrencen eller som poster under mødet.

Yngre forskere præsenterer deres originale danske forskning

Vi gentager successen fra de seneste årsmøder med et tiltag der skal synliggøre dansk kardiovaskulær forskning: Frie 'Rapid fire' foredrag med præsentation af dansk forskning. Vi har reserveret 90 minutter på mødets første dag til dette. Vi vil derfor opfordre alle yngre forskere inden for det kardiovaskulære felt til at indsende abstrakt til vurdering. Foredragene bliver korte, koncentrerede indlæg på 7 minutter med 3 minutters diskussion.

Igen i år en præmie til det bedste foredrag i denne kategori

Også abstracts vurderet i forhold til foredragskonkurrencen, men som ikke udvælges hertil, vil kunne komme i betragtning til denne session, og tidligere vindere i konkurrencen vil også kunne stille op her. Send dit abstract, der skal struktureres som til foredragskonkurrencen, via det elektroniske abstract system (se link nederst på siden). Vi modtager gerne oplæg som har været holdt på udenlandske kongresser, blot ikke resultaterne har været publiceret i artikelform ved indsendelse af abstraktet. Abstracts, der ikke bliver plads til ved hverken foredragskonkurrencen eller "rapid fire sessionen" vil stadig kunne blive udvalgt til posterpræsentation i forbindelse med årsmødet.

Du skal være medlem af Foreningen af Yngre Cardiologer for at kunne deltage i denne kategori.

Poster præsentation: ny forskning

Abstracts der ikke antages til "rapid fire" sessionen vil stadig have mulighed for at blive præsenteret i form af en poster, der opsættes så alle har mulighed for at se den i pauserne. Kriterierne for hvilket materiale der kan indsendes er det samme som for "rapid fire" indlæggene (se ovenfor). Du har også mulighed for at anføre hvis du kun ønsker dit materiale bedømt til poster-sessionen.

Blandt de antagne posters udvælges 10 til præsentation i moderated posters sessionerne fredag d. 12. maj 2023. Der vil være en præmie til bedste moderated poster.

Poster præsentation: forsvaret afhandling

Har du forsvaret en phd afhandling eller disputats inden for det seneste år? Så har du her muligheden for at dele dine fund med dine kolleger i form af en poster, der opsættes så den er synlig i pauserne.

Blandt de antagne posters udvælges 10 til præsentation i moderated posters sessionerne fredag d. 12. maj 2023. Der vil være en præmie til bedste moderated poster.

Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK