Brain Natriuretic Peptide (BNP) ved hjertesvigt

De natriuretiske peptider (NP) er stærke plasmamarkører til diagnose og prognose ved hjertesygdom. Tolkningen af NP-koncentrationen er kompliceret og afhænger af den anvendte metode, komorbiditet og den kliniske situation.

DCS har derfor nedsat en skrivegruppe med følgende kommisorium:

1) Holdning til brugen af BNP/NT-proBNP i danske akutafdelinger, ambulant, almen praksis – herunder grænseværdier, svartider og konsekvens

2) Holdning til BNP/NT-proBNP metode og -kvalitet

3) Holdning til brugen af BNP/NT-proBNP i monitorering, prognose og behandlingsvalg ved kronisk hjertesvigt

Rapportinfo
Holdningspapir om Brain Natriuretic Peptide (BNP) ved hjertesvigt

Forfattere:

Deltagere fra DCS:

Olav WendelboeNielsen (Bispebjerg og Frederiksberg Hospital)

Claus Kjær Pedersen (Hospitalsenheden Horsens)

Peter Godsk Jørgensen (Rigshospitalet)

Steen Hvitfeldt Poulsen (Aarhus Universitetshospital)

Brian Bridal Løgstrup (Aarhus Universitetshospital)

Dansk Selskab for Klinisk Biokemi:

Jens Peter Gøtze (Rigshospitalet)

Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK