Behandling med pacemaker og implanterbar defibrillator

Dansk Cardiologisk Selskab nedsatte i juni 1997 et udvalg til udarbejdelse af en konsensusrapport om behandling med pacemaker og implanterbar defibrillator.

Udvalgets kommissorium var: Der ønskes udarbejdet retningslinjer for behandling med pacemaker og ICD-enhed. Retningslinjerne skal omfatte indikationer, valg af pacemaker-modus, operativ teknik, opfølgningsprocedure samt overvejelser, for så vidt angår effekt på overlevelse og livskvalitet. Bestyrelsen vil yderligere indstille, at der indgår referencer i rapporten og gerne, at der anføres dokumentationsniveau på rekommandationer.

Den udarbejdede rapport blev udsendt til medlemmerne af Dansk Cardiologisk Selskab i september 1998 og drøftet på Selskabets møde den 8. oktober 1998, hvorefter mindre justeringer blev foretaget.

Bemærk: Denne rapport er fra 1998, og indeholder derfor en række anbefalinger der ikke længere er gældende. Der henvises i stedet til de relevante kapitler i NBV, samt til seneste ESC rapporter som er endorset af Dansk Cardiologisk Selskab.

Rapportinfo
Vejledning nr. 3, 1999

ISSN: 1398–1560

Forfattere:

Mogens Møller (formand)
Mogens Asklund
Kenneth Egstrup
Peter Thomas Mortensen
Adrian H. Pietersen
Sten Rasmussen
Tage Lysbo Svendsen
Poul Erik Bloch Thomsen
Thomas Vesterlund

Andre rapporter

Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK