Appendix 1.1: Myokardieskade og AMI, herunder klassifikation af AMI og troponinværdier for forskellige assays

Definitioner

Myokardieskade:
Forhøjet troponin >99 percentilen for øvre referenceværdi (afhænger af anvendt analyse assay).

Akut myokardieskade: Myokardieskade med stigning og/eller fald i troponin værdier (min. 50% af 99 percentilen for laveste værdi ≤99 percentilen, og 20% for laveste værdi >99 percentilen).

AMI: Akut myokardieskade på baggrund af akut myokardiel iskæmi, typeinddeles som anført i Tabel nedenfor.

Kronisk myokardieskade: Myokardieskade, uden stigning eller fald i troponin værdier, jvf ovenstående.

Klassifikation

Typeinddeling

Type 1

Spontant myokardieinfarkt relateret til aterotrombotisk koronar sygdom, der skyldes plakerosion og/eller ruptur eller fissur.

Kriterier:
Stigning og/eller fald i troponin, med min. én værdi >99 percentilen og min. ét af følgende kriterier: 

 1. Symptomer på akut iskæmi (f.eks. brystubehag, dyspnø, akut hjertesvigt og arytmier)
   
 2. EKG-forandringer tydende på akut iskæmi (nye ST-T ændringer eller grenblok), jf. nedenfor.
   
 3. Udvikling af patologiske Q-takker i EKG’et.
   
 4. Billeddiagnostisk holdepunkt for nyt tab af viabelt myokardium eller ny regional dyskinesi med et mønster foreneligt med iskæmisk ætiologi.
   
 5. Påvisning af intrakoronar trombe ved angiografi, inkl. intrakoronar billeddannelse eller obduktion.

Type 2

Myokardieinfarkt sekundært til iskæmi, der skyldes enten et øget krav eller en nedsat tilførsel af oxygen f.eks. koronar arteriespasme, koronar embolisme, spontan koronar dissektion, anæmi, arytmi, hypertension eller hypotension.

Kriterier:
Stigning og/eller fald i troponin, med mindst én værdi over 99 percentilen og påvisning af ubalance mellem myokardiel iltforsyning og behov, uden relation til aterotrombotisk koronar sygdom og med mindst et af følgende kriterier:

 1. Symptomer på akut iskæmi (f.eks. brystubehag og dyspnø).

 2. Akut hjertesvigt og arytmier, jf. kapitlet Akutte hjertesygdomme: Visitation og differentialdiagnostik .

 3. EKG-forandringer tydende på akut iskæmi (nye ST-T ændringer eller grenblok), jf. nedenfor.

 4. Udvikling af patologiske Q-takker i EKG’et.

 5. Billeddiagnostisk holdepunkt for nyt tab af viabelt myokardium eller ny regional dyskinesi med et mønster foreneligt med iskæmisk ætiologi.

Type 3

Hjertedød med:

 1. Symptomer tydende på myokardieiskæmi, ledsaget af formodede nytilkomne iskæmiske EKG-forandringer eller ventrikulær takykardi, men hvor død opstår førend blodprøver er taget eller på et tidspunkt, hvor biomarkører ikke findes forhøjet i blodet.
   
  eller
   
 2. Påvisning af myokardieinfarkt (uden frisk eller nylig trombe) ved obduktion. (Hvis der ved obduktion findes tegn på frisk eller nylig trombe i den infarktrelaterede koronararterie, bør det klassificeres som et type 1 infarkt).

Type 4a

Myokardieinfarkt associeret (indenfor 48 timer) til perkutan koronar intervention (PCI).

Defineres som stigning i troponin >5 gange 99 percentilen hos patienter med udgangstroponin <99 percentilen. Hos patienter med udgangstroponin ≥99 percentilen (stabil (≤20% variation) eller faldende), skal troponinstigningen efter proceduren være >20% OG troponinværdien efter proceduren >5 gange 99 percentilen. Derudover kræves mindst ét af følgende kriterier:

 • Angiografisk fund foreneligt med flow-limiterende komplikation (såsom koronar dissektion, okklusion af større epikardiel arterie, okklusion eller trombosering af sidegren, afbrydelse af kollateralt flow eller distal embolisering (inkluderer postmortem fund af en procedure-relateret trombe i culprit arterie eller et makroskopisk stort afgrænset nekrotisk område med eller uden intramyokardiel blødning).
   
 • Billeddiagnostisk holdepunkt for nyt tab af viabelt myokardium eller ny regional dyskinesi med et mønster foreneligt med iskæmisk ætiologi.
   
 • Udvikling af nye iskæmiske EKG-forandringer.

 • Udvikling af nye patologiske Q-takker i EKG’et (kræver kun at troponin er forhøjet og stigende, men ikke nødvendigvis >5 gange 99 percentilen)

Type 4b

Myokardieinfarkt associeret til stenttrombose dokumenteret ved angiografi eller autopsi, der opfylder samme kriterier som type 1 AMI.

Bør kategoriseres som:

 • akut: 0–24 timer;

 • subakut: ml. 24 timer og 30 dage;

 • sent: ml 30 dage og 1 år; og

 • meget sent: > 1 år efter stent implantation

Type 4c

Myokardieinfarkt associeret til restenose efter PCI.

Myokardieinfarkt hvor in-stent restenose eller restenose efter ballon angioplastik er eneste mulige forklaring efter angiografi (dvs. der ved angiografi ikke kan erkendes en culprit-læsion eller trombe).

Defineres som: Fokal eller diffus restenose, eller kompleks læsion der opfylder samme kriterier som type 1 AMI.

Type 5

Myokardieinfarkt associeret (indenfor 48 timer) til perkutan koronar intervention (PCI).

Defineres som stigning i troponin >5 gange 99 percentilen hos patienter med udgangstroponin <99 percentilen. Hos patienter med udgangstroponin ≥99 percentilen (stabil (≤20% variation) eller faldende), skal troponinstigningen efter proceduren være >20% OG troponinværdien efter proceduren >5 gange 99 percentilen. Derudover kræves mindst ét af følgende kriterier:

 • Angiografisk fund foreneligt med flow-limiterende komplikation (såsom koronar dissektion, okklusion af større epikardiel arterie, okklusion eller trombosering af sidegren, afbrydelse af kollateralt flow eller distal embolisering (inkluderer postmortem fund af en procedure-relateret trombe i culprit arterie eller et makroskopisk stort afgrænset nekrotisk område med eller uden intramyokardiel blødning).
   
 • Billeddiagnostisk holdepunkt for nyt tab af viabelt myokardium eller ny regional dyskinesi med et mønster foreneligt med iskæmisk ætiologi.
   
 • Udvikling af nye iskæmiske EKG-forandringer.
   
 • Udvikling af nye patologiske Q-takker i EKG’et (kræver kun at troponin er forhøjet og stigende, men ikke nødvendigvis >5 gange 99 percentilen).

Recidiverende myocardieinfarkt

Myokardieinfarkt der opstår >28 dage efter et forudgående myokardieinfarkt.

Reinfarkt

Myokardieinfarkt der opstår ≤28 dage et forudgående infarkt.

Overvejes ved fornyede iskæmiske symptomer med eller uden fornyede ST elevationer(>1mm) i min. 2 sammenhængende afledninger i EKG.

Ved mistanke bør troponin måles straks og gentages efter 3-6 timer.

Såfremt troponin er forhøjet,(men stabil eller faldende) på tidspunktet for den fornyede mistanke, kræves en stigning >20 %.

Er første troponin måling normal, anvendes de normale kriterier for AMI

 

Troponinværdier for forskellige assays ved rule in/rule out risikovurdering af AKS patienter

0 time / 1 time algoritme

Meget lav

Lav

Ingen
1 time ∆

Høj

1 time ∆

hs-cTnT (elecsys; Roche)

<5

<12

<3

≥52

≥5

hs-cTnI (Architect; Abbot)

<4

<5

<2

≥64

≥6

hs-cTnI (Centaur; Siemens)

<3

<6

<3

≥120

≥12

hs-cTnI (Access; Beckman Coulter)

<4

<5

<4

≥50

≥15

hs-cTnI (Clarity; Singulex)

<1

<2

<1

≥30

≥6

hs-cTnI (Vitros; Clinical Diagnostics)

<1

<2

<1

≥40

≥4

hs-cTnI (Pathfast; LSI Medience)

<3

<4

<3

≥90

≥20

hs-cTnI (TriageTrue; Quidel)

<4

<5

<3

≥60

≥8

0 time / 2 timer algoritme

Meget lav

Lav

Ingen
1 time ∆

Høj

1 time ∆

hs-cTnT (elecsys; Roche)

<5

<14

<4

≥52

≥10

hs-cTnI (Architect; Abbot)

<4

<6

<2

≥64

≥15

hs-cTnI (Centaur; Siemens)

<3

<8

<7

≥120

≥20

hs-cTnI (Access; Beckman Coulter)

<4

<5

<5

≥50

≥20

hs-cTnI (Clarity; Singulex)

<1

N/A

N/A

≥30

N/A

hs-cTnI (Vitros; Clinical Diagnostics)

<1

N/A

N/A

≥40

N/A

hs-cTnI (Pathfast; LSI Medience)

<3

N/A

N/A

≥90

N/A

hs-cTnI (TriageTrue; Quidel)

<4

N/A

N/A

≥60

N/A

hs-cTn = high-sensitive cardiac troponin; N/A = ikke kendt / uoplyst
Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK