DCS Foredragskonkurrence for Yngre Cardiologer 2021

Trods de specielle omstændigheder for DCS Årsmøde 2021, fastholdes den traditionsrige Foredragskonkurrence for Yngre Cardiologer.

Deltagerne udvælges som vanligt på baggrund af indsendte abstracts, men det vil i år ikke være muligt at indsende abstracts til andre kategorier end foredragskonkurrencen.

Udvælges du til deltagelse i foredragskonkurrencen, forventes du at skulle møde op på Hotel Nyborg Strand i forbindelse med Årsmødet 7. maj 2021 mellem 9:30 og 12:00 og holde foredraget for en mindre forsamling, mens seancen streames live til alle selskabets medlemmer.

Regler for foredragskonkurrencen

Navn: DCS Foredragskonkurrence for Yngre kardiologer.

 • Konkurrencen annonceres på Dansk Cardiologisk Selskabs hjemmeside, i Cardiologisk Forum og i Foreningen af Yngre Cardiologers Nyhedsbrev
   
 • Deltagelse i konkurrencen kræver medlemskab af Foreningen af Yngre Cardiologer (FYC) og Dansk Cardiologisk Selskab (DCS). Hvert medlem må kun indsende et abstrakt til konkurrencen, og tidligere præmiemodtagere kan ikke deltage.
   
 • Abstract udfærdiges på dansk, må højst indeholde 200 ord, højst 1 tabel eller 1 figur og kun 1 forfatter. Deadline er den 22. februar 2021 kl. 12:00. Formular, der findes på www.cardio.dk/mine-abstracts skal anvendes.
   
 • Hovedresultaterne i abstract må ikke have været publiceret i artikelform.
   
 • En bedømmelseskomite bestående af formændene fra DCS's arbejdsgrupper bedømmer abstrakts anonymt og de fem højst ratede abstracts udvælges til præsentation. Efter den mundtlige præsentation, udpeges vinderne på baggrund af SMS afstemning blandt konkurrencens tilhørere, samt et bedømmelsesudvalg af eksperter udpeget af DCS’ Bestyrelse.
   
 • Foreningen af Yngre Cardiologers repræsentant i DCS's bestyrelse er DCS's repræsentant i foredragskonkurrencen og vil sammen med DCS formanden fungere som mødeleder.
   
 • Foredragene, som afholdes på dansk, er af 10 minutters varighed med 5 minutters diskussion. Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på såvel det indsendte abstrakt som på den mundtlige præsentation.
   
 • De 3 bedste foredrag præmieres. 1., 2. og 3. præmien er på henholdsvis 25.000, 15.000 og 10.000 kr. Pengene båndlægges til faglig uddannelsesaktivitet. Vinderne skal efter modtagelsen fremsende bilag til dokumentation for anvendelsen til sekretæren i DCS, samt berette om hvad præmien er brugt til i et kommende nummer af Cardiologisk Forum.

Regler for abstracts

Du kan kun indsende ét abstract. Abstracts udfærdiges på dansk, og må maksimalt indeholde 200 ord. Titel og figur/tabel medregnes ikke. Der må desuden vedhæftes 1 figur eller indsættes 1 tabel. Der anføres kun 1 forfatter.

Elektroniske indsendelsessystem

Du indsender dit abstract via vores elektroniske system her: https://www.cardio.dk/mine-abstracts. Du skal være logget ind med dit personlige brugernavn og adgangskode for at kunne tilgå dette system. Du kan også finde funktionen "Mine abstracts" ved at klikke på knappen "Min profil" øverst på siden (når du er logget ind).

Du kan rette i dit abstract lige så mange gange du ønsker frem til deadline, hvorefter det automatisk indsendes til bedømmelse.

Deadline for indsendelse af abstracts er 22. februar 2021 kl. 12:00

Bedømmelse af abstracts

Samtlige abstracts bliver gennemgået af repræsentanter fra hver af selskabets 13 arbejdsgrupper, som alle tildeler hvert abstract points efter bl.a. originalitet, videnskabelige indhold, klarhed i fremstillingen og potentielle kliniske impact. De enkelte abstracts udvælges på baggrund af deres samlede score til deltagelse i foredragskonkurrencen. De enkelte scores offentliggøres ikke.

Retraktion af abstracts

Før deadline

Såfremt du ønsker at trække dit abstract tilbage, kan du før deadline gøre dette ved at logge på "Mine abstracts" og klikke på skraldespandsikonet til højre for det pågældende abstract.

Efter deadline

Såfremt du efter deadline skal du skrive til webmaster@cardio.dk og bede om at dit abstract trækkes tilbage.

Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK