Kardiologiske specialeråd

Formålet med de faglige specialeråd er at sikre faglig rådgivning til det politiske system og til ledelsessystemet. De lægelige specialeråd vælger blandt medlemmerne en formand. De lægelige specialeråd kan på ad hoc-basis beslutte at supplere sig med henblik på at inddrage særlige kompetencer i rådets arbejde. De lægefaglige specialeråd kan derudover nedsætte underarbejdsgrupper. Rådene fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. De lægelige specialeråd refererer til sundhedsdirektionen.

 

De lægelige specialeråd har blandt andre opgaver med at følge udviklingen inden for specialet bl.a. med henblik på at orientere det politiske system og ledelsessystemet om nye behandlinger og behandlingsprincipper (early warning). Der ydes faglig rådgivning til det politiske system og til ledelsessystem vedr. planlægning, kvalitetsudvikling, uddannelse, forskning m.v. 

 

Hjertepakkerne, Akutberedskab og Specialeplanlægningen i regionerne er eksempler på emner som er taget op i specialerådet og hvor rådene har vejledt SST. Herunder følger skrivelser, referater fra regionsmøder o.lign. udgået fra de nedsætte specialeråd.

 • Formand:

  Vicedirektør Lisbet Ravn,
  Herlev og Gentofte Hospital
 • Næstformand:

  Ledende overlæge Ida Gustafsson,
  Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Hospitaler

 • Amager og Hvidovre Hospital:

  Ledende overlæge Magnus T. Jensen
  Ledende oversygeplejerske Jette Beck Mieritz
 • Bispebjerg og Frederiksberg Hospital:

  Ledende overlæge Ida Gustafsson
  Ledende oversygeplejerske Camilla Steemann Rudolph
 • Bornholms Hospital:

  Ledende overlæge Kjeld Skødebjerg Kristensen
  Afdelingssygeplejerske Peter Juul
 • Herlev og Gentofte Hospital:

  Ledende overlæge Sune Ammentorp Haahr-Pedersen
  Ledende oversygeplejerske Pernille Roland
 • Nordsjællands Hospital:

  Ledende overlæge Niels Tønder
  Oversygeplejerske Thomas Duckert
 • Rigshospitalet:

  Klinikchef Søren Boesgaard
  Oversygeplejerske Pernille Preisler

Professorer

 • Rigshospitalet:

  Lars Køber (ordførende)

Udviklingssygeplejerske

 • Rigshospitalet:

  Klinisk sygeplejespecialist Pernille Palm

Almen praksis

 • Praksiskonsulent Christian Ivar Müller
  Praksiskonsulent Helle Middelfart (suppl.)

Speciallægepraksis

 • Speciallæge Carsten Toftager Larsen

Kommuner

 • Frederiksberg kommune:

  Forløbskoordinator Birgitte Brage Stevens

Sundhedsplatformen

 • Faglig ekspert:
  Overlæge Jacob Raunsø,
  Herlev-Gentofte Hospital

Sekretariat:

 • Formand:

  Christian Gerdes,
  Aarhus Universitetshospital Skejby
 • Næstformand:

  Jens Uffe Brorholt-Petersen,
  Regionshospital Silkeborg

Hospitaler

 • Aarhus Universitetshospital Skejby:

  Vibeke Guldbrand
 • Regionshospital Gødstrup:

  Lars Lyhne Knudsen
  Jerzy Malczynski
 • Regionshospital Randers:

  Bo Løfgren
  Kiomars Mahbobi
 • Regionshopital Horsens:

  Karen Kaae Dodt
 • Regionshospital Silkeborg:

  Lars Frost
 • Regionshopital Viborg:

  Anne Pauline Schroeder
  Benedikte Haastrup

Postgraduat klinisk lektor

 • Aarhus Universitetshospital:

  Dorte Guldbrand Nielsen

Lærestolsprofessor

 • Aarhus Universitetshospital:

  Jens Cosedis Nielsen

Sygeplejerske-repræsentant

 • Regionshospitalet Horsens:

  Thea Celander Maack
 • Aarhus Universitetshospital:

  Dorte Qvistgaard
 • Formand:

  Vicedirektør Peder Gunner Fabricius,
  Nykøbing F. Sygehus
 • Næstformand:

  Ledende overlæge Matias Greve Lindholm,
  Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Hospitaler

 • Sjællands Universitetshospital, Roskilde:

  Ledende oversygeplejerske Jytte Hykkelbjerg Bruhn
  Overlæge Klaus Peder Klausen
  Klinisk udviklingssygeplejerske Gitte Ellekrog Ingwersen (LFE)
 • Holbæk Sygehus:

  Specialeansvarlig overlæge Susette Krohn Therkelsen
  Afdelingssygeplejerske Camilla Blumensaat Bendixen
 • Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse:

  Specialeansvarlig overlæge Henrik Ryde
  Ledende oversygeplejerske Lise-Lotte Krawcyk Adsbøl
  Ledende overfysioterapeut Kim Poulsen
 • Nykøbing F. Sygehus:

  Specieleansvarlig overlæge Peer Grande
  Afdelingssygeplejerske Kenneth Skovgaard Østen

Sekretær:

 • Formand:

  Overlæge Axel Brandes,
  Odense Universitetshospital
 • Næstformand:

  Cheflæge Tina Svenstrup Poulsen,
  Odense Universitetshospital
 • Dialogansvarlig direktør for det kardiologiske specialeråd:

  Lægelig direktør Bjarne Dahler-Eriksen,
  Odense Universitetshospital 

Hospitaler

 • Sydvestjysk Sygehus:

  Overlæge Allan Rohold
  Overlæge, Professor Niels Peter Rønnow Sand
  Overlæge Kristian Korsgaard Thomsen
 • Sygehus Lillebælt:

  Cheflæge Flemming Hald
  Overlæge Lise Zeuthen
 • OUH Svendborg:

  Ledende overlæge Claus Tveskov
  Overlæge Jess Lambrechtsen
 • Sygehus Sønderjylland:

  Overlæge Vibeke Brogaard
  Overlæge Lene Svendstrup
  Overlæge Elsebeth Vibeke Friis
  Overlæge Mikkel Hougaard
 • Friklinikken:

  Overlæge Peter Johansen
  Overlæge Inge Dørup 

Repræsentant for Yngre Læger

 • Ida Ransby Schneider, OUH

Sekretær:

 • Rikke Winther Strunge

Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK