Appendix 39.1: Kardiologisk kodevejledning

INGEN HJERTESYGDOM

ISKÆMISK HJERTESYGDOM

MYOKARDIEINKARKT

HJERTEINSUFFICIENS - HTX - KARDIOMYOPATI

ARYTMI OG HJERTESTOP

REUMATISK OG IKKE REUMATISK KLAPSYGDOM

ENDOCARDITIS

PERIKARDITIS

MYOCARDITIS

NEOPLASMA

PULMONAL HJERTESYGDOM

HYPERTENSION

KARSYGDOMME

ISKÆMISK OG HYPERTENSIV CNS-SYGDOM

LUNGESYGDOMME

NYRESYGDOMME

ENDOKRINE SYGDOMME

SYGDOMME I LIPOPROTEINSTOFSKIFTET

BESVIMELSE

FAKTORER AF BETYDNING FOR SUNDHEDSTILSTAND OG KONTAKTER MED SYGEHUSVÆSEN

MEDFØDTE HJERTESYGDOMME

KOMPLIKATIONER TIL LÆGELIG BEHANDLING

ARVELIGE HJERTESYGDOMME

 


INGEN HJERTESYGDOM

 

DZ035A

Observation for arytmi

DZ035E

Observation på mistanke om hjertesvigt

DZ034

Observation på grund af mistanke om myokardieinfarkt

DZ035D

Observation på mistanke om klaplidelse/endocarditis

DZ035C

Observation på mistanke om stabil angina pectoris

DZ035

Observation pga. mistanke om hjerte-karlidelser

   

DZ095A

Kontrolundersøgelse efter hjerteoperation

   

DZ363

Prænatal screening for medfødte misdannelser vha. ultralyd o.a. fysiske metoder

DZ824

Familieanamnese med iskæmisk og andre sygdomme i hjerte-karsystem

DZ824A

Familieanamnese med kromosomdefekt til hjertekarsygdom

DZ824AA

Familieanamnese med langt QT syndrom

 


ISKÆMISK HJERTESYGDOM

 

DI209

Angina pectoris uden specifikation

DI200B

Ustabil angina pectoris alene klinisk vurderet

DI200B

Ustabil angina pectoris med dokumenteret iskæmi

DI259

Kronisk iskiæmisk hjertesygdom uden specifikation

DI208D

Mikrovaskulær angina (kardielt syndroma X)

DI201

Angina pectoris (spasme/variant/Prinzmetal)

DT823E

Koronar stent restenose

DZ951

Tilstand med aortokoronar bypass graft

DZ955

Tilstand med koronar angioplastisk implantat eller graft

 


MYOKARDIENFARKT

 

DI210B

ST-elevations AMI, anteriort med Q-taksudvikling

DI211B

ST-elevations AMI, inferiort/posteriort med Q-taksudvikling

DI213

ST-elevations AMI, non-Q-tak

DI214

Non-ST-elevations AMI, non-Q-tak

   

DT823D

Akut koronar stent trombose

   

DI230

Hæmoperikardie efter akut myokardieinfarkt

DI232

Ventrikelseptumruptur efter akut myokardieinfarkt

DI235

Papillærmuskelruptur efter akut myokardieinfarkt

DI236

Trombe i atrie/ventrikel efter akut myokardieinfarkt

   

DI252

Tidligere myokardieinfarkt

DI252A

Tidligere myokardieinfarkt (non Q tak)

DI252B

Tidligere myokardieinfarkt (Q tak, anteriort)

DI252C

Tidligere myokardieinfarkt (Q tak, inferiort/posteriort)

   

DI428B

Takotsubo kardiomyopati

 


KARDIOMYOPATI * (ætiologi som TK-kode om muligt)

 

DI420

Kardiomyopati, dilateret

DI421

Kardiomyopati, hypertrofisk obstruktiv

DI422

Kardiomyopati, hypertrofisk non-obstruktiv

DI426

Kardiomyopati, alkoholisk

DI427

Kardiomyopati, fremkaldt af medicamina eller andre ydre påvirkninger

DI428B

Takotsubo kardiomyopati

DI429

Kardiomyopati uden specifikation

   

DI424

Fibroelastosis endocardii

DI425

Restriktiv kardiomyopati, anden form

DI428

Kardiomyopati, anden form

DI850

Amyloidose, familiær

DI431

Amyloidosis cordis

DE831A

Hereditær hæmochromatose

DI428A

Arytmogen højre ventrikel dysplasi (ARVD)

 


HJERTEINSUFFICIENS * (ætiologi som TK-kode om muligt)

 

DI500

Hjerteinsufficiens

DI500A

Højresidig hjerteinsufficiens

DI501

Venstresidig hjerteinsufficiens

DI509

Hjertesvigt uden specifikation

DI509B

Biventrikulær hjerteinsufficiens

   

DI501B

Kardielt lungeødem*

DI110

Incompensatio cordis hypertensiva

DR570

Kardiogent shock*

DZ035E

Observation på mistanke om hjertesvigt

 


HTX * (ætiologi som TK-kode om muligt)

 

DT862

Insufficientia et rejectio transplantationis cordis

DT863

Insufficientia et rejectio transplantationis cardiopulmonis

   

DZ941

Tilstand m transplanteret hjerte

DZ942

Tilstand m transplanteret lunge

DZ943

Tilstand m hjerte-lunger-transplantat

 


ARYTMI OG HJERTESTOP

 

DI440

1° Forlænget AV-overledning

DI441B

2° intermitterende AV-overledning Type 1 (Wenckebach)

DI441C

2° intermitterende AV-overledning Type 2 (Mobitz II)

DI442

3° Ophævet AV-overledning (AV-blok)

Q24.6

Dissociatio cordis congenita

DI447

Venstresidigt grenblok

DI450

Højresidigt grenblok

DI455B

Sinusbradycardi

DI455C

Sinusarrest

DI471F

Sinus takykardi

DI495

Syg sinusknude syndrom

DI495B

Takykardi-bradykardi syndrom

DI489

Atrieflagren og atrieflimren

DI489A

Atrieflagren

DI489B

Atrieflimren

DI489BB

Paroksystisk atrieflimren

DI489BC

Persisterende atrieflimren

DI489BD

Permanent atrieflimren

   

DI456D

Wolff-Parkinson-White's syndrom (med delta-tak)

DI456E

Skjult (concealed) Wolff-Parkinson-White's syndrome

DI471R

AV nodal reentry takykardi (AVNRT), uspecificeret

   

DI490

Ventrikelflagren og ventrikelflimren

DI490A

Ventrikelflagren

DI490B

Ventrikelflimren

DI470A

Ventrikulær takykardi med iskæmisk hjertesygdom

DI470C

Ventrikulær takykardi med anden strukturel hjertesygdom

DI428A

Arytmogen højre ventrikel dysplasi (ARVD)

DI472B

Ventrikulær takykardi uden påviselig strukturel hjertesygdom

DI472D

Torsade de pointes ventrikulær takykardi

DI472E

Medfødt langt QT syndrom

DI472FA

Medikamentelt udløst langt QT syndrom

DI472M

Brugada syndrom

DI460

Hjertestop m vellykket genoplivning

DI469

Hjertestop uden specifikation

   

DZ035A

Observation for arytmi

DZ824AA

Familieanamnese med langt QT syndrom

DZ950

Tilstand med pacemaker

DZ959

Tilstand med ICD

DT814A

Abscessus in cicatrice

DT821

Mekanisk komplikation til pacemaker

DT828P

Funktionsproblemer ved pacemakerbehandling

DT828PN

Uhensigtsmæssig (inappropriate) DC stød

DT754

Laesio electrica (husk at diktere omstændigheder)

   

DR559A

Vasovagal lipotymi

DR559B

Lipotymi

 


REUMATISK OG IKKE REUMATISK KLAPSYGDOM

 

DI050

Mitralklapstenose, reumatisk

DI051

Mitralklapinsufficiens, reumatisk

DI052

Mitralklapstenose og -insufficiens, reumatisk

DI340

Mitralklapinsufficiens, ikke reumatisk

DI341

Mitralklapinsufficiens, mitralprolaps, ikke reumatisk

DI511A

Mitralklapinsufficiens, chordaruptur

DI348A

Mitralklapinsufficiens, sekundær/funktionel

DI342

Mitralklapstenose, ikke reumatisk

   

DI060

Aortaklapstenose, reumatisk

DI061

Aortaklapinsufficiens, reumatisk

DI062

Aortastenose og -insufficiens, reumatisk

DI350

Aortaklapstenose, ikke reumatisk

DI351

Aortaklapinsufficiens, ikke reumatisk

DI352

Aortaklapstenose og -insufficiens, ikke reumatisk

   

DI070

Trikuspidalklapstenose, reumatisk

DI071

Trikuspidalklapinsufficiens, reumatisk

DI072

Triskuspidalklapstenose og -insufficiens, reumatisk

DI360

Trikuspidalklapstenose

DI361

Trikuspidalklapinsufficiens, ikke reumatisk

DI362

Trikuspidalklapstenose og -insufficiens, ikke reumatisk

   

DI370

Pulmonalklapstenose

DI371

Pulmonalklapinsufficiens

DI372

Pulmonalklapstenose og -insufficiens

   

DI089

Hjerteklapsygdom inddragende flere hjerteklapper u spec

DZ952

Tilstand med kunstig hjerteklap

 


ENDOCARDITIS

 

DI330

Akut og subakut endokardit

DI330

Endocarditis infectiosa acuta

DI339

Endocarditis acuta uden specifikation

DT826

Infectio et reactio inflammatorica prost. valv. cordis

DT827

Infectio et reactio inflam ved andre hjertekarprot/transpl

DM321A

Libman-Sacks' endocarditis (systemisk lupus erythematosus)

 


PERIKARDITIS

 

DI300

Pericarditis acuta idiopathica

DI301

Pericarditis acuta infectiosa

DI309

Akut perikardit

DI320

Perikardit ved bakterielle sygdom klassificeret andetsteds

DI328A

Pericarditis rheumatoides

DI328C

Pericarditis uraemica

DI310

Pericarditis adhaesiva chronica

DI311

Constrictio cordis

DI311A

Calcificatio pericardii

DI312

Haemopericardium ikke klassificeret andetsteds

DI319A

Hjertetamponade

 


MYOCARDITIS

 

DI409

Myocarditis acuta uden spec

DI410

Myokardit ved bakterielle sygdomme klassificeret andetsteds

DI411

Myokardit ved virale sygdom klassificeret andetsteds

DI418

Myocarditis sarcoidosa

DI418A

Myocarditis rheumatoides

DI423

Endomyocarditis eosinophilica

DI424

Fibroelastosis endocardii

 


NEOPLASMA

 

DD151

Neoplasma benignum cordis

DC380

Neoplasma malignum cordis

DC380A

Neoplasma malignum pericardii

DC798

Neoplasma malignum metastaticum cordis sive pericardii

DC833

Lymphoma malignum af non-Hodgkin, diffus type 'large cell'

DI418

Lymphoma malignum (B-celle) uden specifikation

   

DZ031

Observation pga. mistanke om ondartet svulst

Anmeldelsesstaus skal +TK:

AZCA1

ny anmeldelsespligtig sygdom, ikke tidligere fuldt anmeldt af afdelingen

AZCA3

afdeling ikke involveret i primær diagnostik, behandling eller kontrol af sygdom AZCA4 sygdommen tidligere fuldt anmeldt af afdelingen

 


PULMONAL HJERTESYGDOM

 

DI260

Embolia pulmonis med akut cor pulmonale

DI269

Embolia pulmonis uden akut cor pulmonale

DI272

Kronisk tromboembolisk pulmonal hypertension

DI270

Hypertensio arteriae pulmonalis essentialis

DI279A

Cor pulmonale

DI280

Fistula arteriovenosa pulmonalis

 


HYPERTENSION

 

DI109

Hypertensio arterialis essentialis

DI110

Incompensatio cordis hypertensiva

DI119

Morbus cordis hypertensivus uden inkompensation

DI120

Morbus hypertensivus renalis med nyresvigt

DI129

Morbus hypertensivus renalis uden nyresvigt

DI159

Hypertension, sekundær uden specifikation

DR030B

White coat hypertension

 


KARSYGDOMME (excl. cor og cns)

 

DI710A

Aortadissektion, Type A

DI710B

Aortadissektion, Type B

DI712

Torakalt aortaaneurisme

DI714

Aneurysma aortae abdominalis non ruptum

DI702

Arteriosclerosis arteriae extremitatis inferioris

DI739A

Claudicatio intermittens

DI803E

Thrombophlebitis profunda extremitatis inferioris uden spec

DI803F

Thrombosis extremitatis inferioris uden specifikation

DI822

Embolia venae vavae


ISKÆMISK OG HYPERTENSIV CNS-SYGDOM

 

DI609

Haemorrhagia subarachnoidalis uden specifikation

DI619

Harmorrhagia cerebri uden spec.

DI639

Infarctus cerebri uden spec.

DI649

Apoplexia cerebri uden spec.

DG450

Arteria vertebro-basilaris syndrom

DG459

Ischaemia cerebri transitoria uden specifikation

DI669

Tillukning og forsnævring af hjernekar uden hjerneinfarkt og uden spec

 


LUNGESYGDOMME

 

DJ189

Pneumoni uden spec.

DJ429

Bronchitis chronica non specificata

DJ439

Emphysema pulmonum

DJ939

Pneumothorax

DJ942

Haemothorax

 


NYRESYGDOMME

 

DN19

Nyreinsufficiens uden spec.

DN199

Uræmi uden spec

DN189

Kronisk nyreinsufficiens uden specifikation

 


ENDOKRINE SYGDOMME

 

DE109

Diabetes mellitus ex insulino dependens (IDDM) (- komplikation)

DE119

Diabetes mellitus non ex insulino dependens (NIDDM) (-komplikation)

DE669

Adipositas

DE039

Myksødem uden specifikation

DE059

Thyreotoxicosis

 


SYGDOMME I LIPOPROTEINSTOFSKIFTET

 

DE780

Hyperkolesterolæmi

DE781

Hyperglyceridæmi

DE782

Hyperlipidæmi, blandingsform

 


BESVIMELSE

 

DR031

Måling af lavt blodtryk uden specifikation

DR559A

Vasovagal lipotymi

DR559B

Lipotymi

 


FAKTORER AF BETYDNING FOR SUNDHEDSTILSTAND OG KONTAKTER MED SYGEHUSVÆSEN

 

DZ000

Generel helbredsundersøgelse

DZ005

Undersøgelse af potentiel donor af organ og væv

DZ006

Undersøgelse mhp. sammenligning og kontrol i et klinisk forskningsprogram

DZ027

Udfyldelse af lægeattest

DZ763

Rask ledsager

DZ824

Familieanamnese m/iskæmisk hjertesygdom og andre sygdomme i hjerte-karsystem

   

DZ824AA

Familieanamnese med langt QT syndrom

 


MEDFØDTE HJERTESYGDOMME

 

DQ200

Truncus arteriosus communis

DQ201

Transpositio vasorum incompleta (højre ventrikel (DORV)

DQ202

Transpositio vasorum incompleta (venstre ventrikel) (DOLV)

DQ203

Transpositio vasorum completa

DQ204

Ventriculus cordis communis (DILV, DIRV)

DQ205

Inversio ventriculorum cordis (c-TGA)

DQ206

Isomerismus auricularum atriorum med aspleni/polyspleni

DQ210

Defectus septi ventriculorum cordis

DQ212

Defectus septi atriorum cordis

DQ212

Defectus septi atrioventriculorum cordis (inkl. ASD primum)

DQ213

Tetralogia Steno-Fallot

DQ214

Defectus septi aortopulmonalis

DQ218A

Morbus Eisenmenger

DQ220

Atresia valvulae pulmonalis (IVS)

DQ221

Stenosis valvulae pulmonalis congenita

DQ222

Insufficientia valvulae pulmonalis congenita

DQ225

Anomalia Ebstein (trikuspidalatresi)

DQ226

Hypoplasia ventriculi dextri cordis syndrom (TA)

DQ230

Stenosis valvulae aortae congenita

DQ231

Insufficientia valvulae aortae congenita

DQ231A

Valvula aortae bicuspidalis

DQ234

Hypoplasia ventriculi sinistri cordis syndrom

DQ238B

Medfødte misdannelser af mitralklap, andre

DQ240

Dextrocardia

DQ242

Cor triatriatum

DQ243

Stenosis infundibularis pulmonalis

DQ245

Malformatio congenita arteriae coronariae

DQ246

Dissociatio cordis congenita

DQ248

Andre specificerede medfødte hjertemisdannelser

DQ250

Ductus arteriosus persistens

DQ2151

Coarctatio aortae

DQ252

Afbrudt aortabue

DQ253

Stenosis aortae supravalvularis

DQ254C

Aneurysma congenitum sinus coronarii (Valsalva) (ruptum)

DQ255

Atresia arteriae pulmonalis

DQ256

Stenosis arteriae pulmonalis congenita

DQ258

Andre medfødte misdannelser i store arterier (vaskulær ring)

DQ261

Vena cava superior sinistra persistens

DQ262

Anomalia totalis venarum pulmonalium

DQ263

Anomalia partialis venarum pulmonalium

DQ332

Sequestrum pulmonum

   

DP290

Incompensatio cordis neonatorum

DP291

Arrhytmia cordis neonatorum

DP293

Circulatio foetalis persistens

DM303

Mukokutant lymfeknude syndrom (Kawasaki)

DQ909

Syndroma Down

DQ969

Syndroma Turner

DQ874

Marfans syndrom

   

DZ035

Observation pga. mistanke om hjerte-karlidelse

DR010

Mislyd ved hjertet, funktionel

DZ363

Prænatal screening for medf. misdannelser vha. ultralyd o.a.

DZ090

Kontrolundersøgelse efter hjerteoperation

 


KOMPLIKATIONER TIL LÆGELIG BEHANDLING

 

DT450A

Forgiftning med lægemiddel med virkning på koagulation, kendt +TK i ATC

   

DT810G

Postoperativ blødning

DT810H

Postoperativt hæmatom

DT814A

Abscessus in cicatrice

 


ARVELIGE HJERTESYGDOMME

 

ION-KANAL-SYGDOMME:

DI472EA

Langt QT Syndrom (Romano Ward)

DI472EB

Langt QT Syndrom (Jervell Lange-Nielsen)

DZ824AA

Familieanamnese med LQTS

DI472NA

Kort QT syndrom

DI472M

Brugada syndrom

DI472LA

Brugada mønster type 1

DI472LB

Brugada mønster type 2

DI472LC

Brugada mønster type 3

DI472H

Polymorf VT uden QT forlængelse (CPVT - katekolaminerg polymorf VT)

DZ824

Familie anamnese med hjertesygdom

 

KARDIOMYOPATIER:

DI421

Kardiomyopati, hypertrofisk obstruktiv

DI422

Kardiomyopati, hypertrofisk non-obstruktiv

DI420

Kardiomyopati, dilateret

DI425

Restriktiv kardiomyopati, anden form

DI428

Andre kardiomyopatier

DI428A

Arytmogen højre ventrikel kardiomyopati (ARVC)

DI431

Kardiomyopati ved metabolisk sygdom klassificeret andetsteds

DZ824

Familie anamnese med hjertesygdom

 

AFLEJRINGSSYGDOMME:

DI431A

Amyloidosis cordis

DE850

Amyloidosis (familiær, arvelig uden neurologiske symptomer)

DE740H

Pompe´s sygdom

DE740

Glykogenaflejringssygdom

DE831

Heriditær hæmokromatose

DE752B

Fabry’s sygdom

DZ824

Familie anamnese med hjertesygdom

 

ISKÆMISK HJERTEKAR-SYGDOM:

DE78.0

Familiær hyperkolesterolæmi (FH og FDB)

DE783

Familiær hypertriglyceridæmi

DE784

Familiær kombineret hyperlipidæmi

DZ834

Familie anamnese med endokrin/metabolisk sygdom

Med hensyn til præmatur iskæmisk hjerte-kar sygdom findes der ikke specifikke koder. De skal kodes efter de sædvanlige koder for iskæmisk hjerte-kar sygdom. Derimod kan følgende koder anvendes i forbindelse med de videre undersøgelser af familien:

DZ824

Familie anamnese med hjertesygdom

DZ136

Special screening/undersøgelse for hjerte-kar sygdom

 

ANDRE ARVELIGE HJERTESYGDOMME:

DI270

Primær pulmonal hypertension

DQ874

Marfan syndrom

DG710

Muskeldystrofi

DZ824

Familie anamnese med hjertesygdom

ZZ0151

Klinisk kontrol eller

ZZ2690

Klinisk kardiologisk undersøgelse

UXU80

ekkokardiografi

ZZ3930

arbejds-EKG

ZZ4020

holtermonitorering

ZZ4030

eventrecorder (R-test)/aflæsning af Reveal

ZZ3927

signalmidlet EKG (late potentials)

Herudover skal følgende procedurekoder anvendes til at registrere de løbende aktiviteter, der medgår til at gennemføre et udrednings og rådgivningsforløb. Der vil således kunne/skulle anvendes flere af koderne ved et samlet forløb for en henvist patient, et cpr. nr.. Flere personer i en familie, der udredes og rådgives sammen vil kunne registres for procedurekoder individuelt, pr cpr. nr., men vægtningen af koder kan / skal være forskellig på personerne i familien alt efter, hvem der er primært eller sekundært henvist/ deltager i samtale.

ZZ4246 Stamtræsoptegnelse Den samlede aktivitet, der medgår til at kunne optegne stamtræ til brug for genetisk udredning og risikovurdering. Procedurekoden relateres til det primære cpr.nr. i sagen. Kan/bør også anvendes ved efterfølgende henvisninger af familiemedlemmer, hvor stamtræet udbygges.

ZZ4245 Undersøgelse for genetisk defekt Benyttes ved blodprøvetagning eller indhentning af PKU kort eller andet vævsmateriale. Bemærk venligst at dette ikke udløser penge for evt. laboratorieanalyseomkostninger, men kun dækker direkte besvær ved at tage/rekvirere prøven.

ZZ4247 Genetisk risikovurdering

Denne procedurekode indeholder generelt det udredningsarbejde, der foretages fra stamtræsoptegnelse til risikovurdering og formidling af dette ved samtale med de rådsøgende. Koden er inddelt i tre niveauer:

ZZ4247A genetisk risikovurdering grad I Anvendes ved sager, hvor det drejer sig om en mere rutinepræget udredning og råd-givningssamtale, som kræver et minimum af forberedelse. Altså karakter af klinisk genetisk paratviden. Udredning og rådgivning med henblik på anlægsbærerstatus f.eks. cystisk fibrose og spinal muskelatrofi er eksempler herpå. ZZ4247B genetisk risikovurdering grad II Hvor udredning fordrer indhentelse af journaler og/eller anden dokumentation, f.eks. dødsattester, og med eventuel efterfølgende supplerende udredning af enkelte problemstillinger. ZZ4247C genetisk risikovurdering grad III Anvendes når udredningsarbejdet omfatter de foranstående niveauer på en særlig stor familie eller hvor også interkollegial konference og udvidede litteraturstudier kan være nødvendige. Grad III vil være koden, der anvendes til primær udredning af eksempelvis større cancerfamilier, hvor efterfølgende kontakt til familiemedlemmer vil skulle kodes, svarende til grad I, evt. II, hvis det foregås af supplerende udredning. På denne måde udgår det begreb, som flere afdelinger har arbejdet med som en stor sag, idet den bliver splittet op på de enkeltpersoner, der indgår og betjenes i den samlede familie. BVGA5 Genetisk opfølgningssamtale. Denne kode anvendes, når en tidligere rådgivet person fremsætter anmodning om fornyet samtale eller har supplerende spørgsmål, der eventuelt besvares telefonisk eller skriftligt. Vægter arbejdsmæssigt på samme måde som ZZ4247A, genetisk risikovurdering grad I. BVGA7 Genetisk vejledning til anden instans. Denne kode anvendes ved forespørgsler fra og ved kollegial dialog om cpr. nr. identificeret patient, idet det skal kunne dokumenteres hvad vejledningen har indeholdt, således at den også er personhenførbar. I praksis vil det sige, at aktivitetsstyringssystemerne på de enkelte afdelinger skal kunne rumme f.eks. telefonkonsultationsnotater eller skriftlige forespørgsler fra kollegiale instanser.

BVAA33A Konsultation uden patientens fremmøde Denne kode er generel for alle specialer og kan anvendes til registrering af telefonkonsultationer og kommunikation pr. mail eller brev inden for etablerede rådgivningssager, men også som separat kontakt, blot den er personhenførbar og bliver registreret. En forudsætning er at det dokumenteres i journalen at forespørgslen har fundet sted.

Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK