Appendix 28.1 Samarbejde mellem hospital og praksis

1 . Behandlingsmål

 

Meget høj risiko:  Plasma LDL-kolesterol < 1,4 mmol/L og LDL- Kolesterol ≤ 50% af udgangsværdien
Høj risiko: Plasma LDL-kolesterol < 1,8 mmol/L og LDL ≤ 50% af udgangsværdien
Moderat risiko: Plasma LDL-kolesterol < 2,6 mmol/L
Lav risiko: Plasma LDL-kolesterol < 3,0 mmol/L

 

2.  Tid for første kontrol og efter opnåelse af behandlingsmål

Lipidstatus og ALAT kontrolleres 6-8 uger efter start og  3-6 måneder efter opnåelse af behandlingsmål.

3.  Interval for kontrol ved stabil tilstand

1- 2 gange årligt afhængig af commorbiditet og polyfarmaci.

4.   Parametre der indgår i en kontrol

Total kolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol og triglycerider samt sikkerhedsparametre (ALAT og evt kreatininkinase (CK)).

5.   Faktorer af betydning for det ambulatorium hvor afslutning er sket fra

Se punkt 6 herunder.

6.  Henvisning af patienter med dyslipidæmi til lipidambulatorium

  1. svær isoleret hyperkolesterolæmi med LDL-kolesterol > 5,0 mmol/l ved alder ³ 40 år og LDL-kolesterol > 4,0 mmol/l ved alder < 40 år og dermed mistanke om familiær hyperkolesterolæmi. LDL- kolesterol måles mindst 2 gange med mindst 1 uges interval, og sekundær dyslipidæmi      udelukkes
  2. svær hypertriglyceridæmi (triglycerider > 6 mmol/l ved 2 målinger), hvor stort alkoholforbrug, kost med stort indtag af hurtig resorberbare kulhydrater og sekundær dyslipidæmi er udelukket/bedst muligt behandlet
  3. hvis tilfredsstillende behandlingmål ikke nåes med maksimal statin og Ezetemib mhp   stillingtagen til yderligere behandling herunder med PCSK9 hæmmer
  4. statinintolerante hvor lave doser statin og ezetemib er afprøvet og resultat er utilfredsstillende
  5. patienter med præmatur iskæmisk hjertesygdom (mænd < 55 år, kvinder < 60 år) og 1. ledsslægtninge til patienter med præmatur iskæmisk hjertesygdom.

7. Patienter som følges i et samarbejde mellem hospitalets ambulatorium og egen læge

  1. patienter med familiær hyperkolesterolæmi kontrolleres efter diagnosen ca hvert 2- 3 år og kontrol hos egen læge i den mellemliggende periode. (Kontrol intervaler noteres i epikrise)
  2. patienter i PCSK 9 hæmmer behandling følges i ambulatoriet årligt. Ved en kontrol indgår klinisk kontrol samt total kolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol, triglycerider samt sikkerhedsparametre kreatinin, HbA1c, ALAT og evt kreatininkinase (CK).
Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK