Forfatterkollegie og referenter til NBV 2016

Forfatterkollegie til NBV 2016

Charlotte Andersson (24)
Jonas B Olesen (24)
Kathrine Bach Søndergaard (35.6)
Casper Bang (35.6)
Erik Berg Schmidt (28OBS kap 2, 8, 10, 17, 25, 38)
Jonas Bjerring Olesen (35.6)
Anne Merete Boas Soja (24, 29, 35.1)
Ann Bovin (29)
Axel Brandes (12, 14, 15, 16, 23)
Mads Brix Kronborg (19)
Henning Bundgaard (32, 36, 35.4)
Ann Bøcher Secher Banke (24, 35.3)
Martin Bødtker Mortensen (28)
Hans Erik Bøtker (26)
Jørn Carlsen (13)
Nicholas Carlson (35.2)
Bo Christensen (35.1)
Jens Jørgen Christensen (7)
Pernille Corell (28)
Jens Cosedis Nielsen (17)
Jordi Dahl (6)
Dorte Damgaard (25)
Thomas Decker Christensen (12, 14)
Lia E. Bang (1, 28)
Svend Eggert Jensen (24)
Gro Egholm (40)
Kenneth Egstrup (5, 26)
Jacob Eifer Møller (9, 11, 25, 37)
Hans Eiskjær (4)
Nikolaj Eldrup (33)
Steen Elkjær Husted (12, 14, 15)
Hanne Elming (7)
Henrik Enghusen Poulsen (35.1)
Niels Eske Bruun (7)
Jens Flensted Lassen (40)
Søren Galatius (2, 35.2)
Christian Gerdes (16)
Sabine Gill (37, 7)
Gunnar Gislason (35.1, 35.5)
Susanne Glasius Tischer (36)
Matias Greve Lindholm (4)
Vibeke Guldbrand Rasmussen (35.3, 35.5)
Finn Gustafsson (8, 9, 10)
Ida Gustafsson (26)
Ole Gøtzsche (21)
Christian Hassager (6)
Jesper Hastrup Svendsen (19, 20)
Michael Hecht Olsen (27)
Steffen Helqvist (39)
Jannik Helweg-Larsen (7)
Signe Holm Larsen (30, 31)
Steen Hvitfeldt Poulsen (35.3, 35.5)
Nis Høst (25, 36)
Jens Haarbo (17)
Benedikte Haastrup (1)
Nikolaj Ihlemann (6, 7, 37)
Kasper Iversen (37)
Søren Jacobsen (35.1)
Gowsini Joseph (20)
Lars Juel Andersen (36)
Helle Kanstrup (28)
Won Yong Kim (10)
Jesper Kjærgaard (39)
Henrik Kjærulf Jensen (15, 18, 19, 20, 32)
Birgitte Klindt Poulsen (35.6)
Lars Krusell (39)
Hanne Kruuse Rasmusen (36)
Lars Køber (5, 35.3)
Erik Lerkevang Grove (1, 12, 14, 35.6)
Kent Lodberg Christensen (27)
Emil Loldrup Fosbøl (24, 35.1)
Finn Lund Henriksen (28)
Sten Lyager Nielsen (6)
Bo Løfgren (22)
Albert Marni Joensen (34)
Kirsten Melgaard Nielsen (25)
Jacob Moesgaard Larsen (18, 20)
Jens Mogensen (8)
Ulrik Mortensen (6, 37)
Claus Moser (7)
Kim Munk (30, 31)
Anna-Marie Münster (12, 14)
Henning Mølgaard (8, 9, 10, 11)
Jacob Møller (35.3, 35.5)
Dorte Nielsen (35.3)
Jens Erik Nielsen-Kudsk (13)
Thue Olsen (37)
Ulla Overgaard Andersen (29)
Jannik Pallisgaard (35.6)
Manan Pareek (1, 40)
Steen Pehrson (20, 36, 35.4)
Berit Philbert (21)
Eva Prescott (29, 34)
Bent Raungaard (1)
Jakob Raunsø (30, 31)
Peter Rossing (26)
Susanne S. Pedersen (29)
Anne-Marie Schjerning Olsen (24, 35.1, 35.6)
Morten Schmidt (35.1)
Annette Schophuus Jensen (30, 31)
Morten Schou (24, 35.3)
Henrik Sillesen (33)
Peter Skov Olsen (11)
Morten Smerup (7)
Ole Snorgaard (26)
Hanne Sortsøe Jensen (37)
Peter Steen Hansen (18)
Carsten Stengaard (2)
Søren Tang Knudsen (26)
Karsten Tange Veien (1)
Jacob Tfelt-Hansen (32)
Troels Thim (22)
Jacob Thorsted Sørensen (2, 40)
Magnus Thorsten Jensen (26, 34)
Niels Thue Olsen (6)
Hans-Henrik Tilsted (2)
Carsten Toftager Larsen (1)
Christian Torp-Pedersen (24)
Michael Vinther (23)
Niels Henrik Vinther Krarup (22)
Ljubica Vukelic Andersen (35.6)
Peter Weeke (35.4)
Olav Wendelboe Nielsen (6, 5)
Henrik Wiggers (4,7)
Ann Dorthe Zwisler (29)

Referenter

Helle Andersen (30)
Asger Andersen (13)
Mark Aplin (4)
Anne Merete Boas Soja (26, 36)
Jens Brock Johansen (20, 23)
Martin Bødtker Mortensen (34)
Jens Cosedis Nielsen (16, 20)
Ole Dyg Pedersen (15)
Svend Eggert Jensen (3)
Hans Eiskjær (5)
Christian Gerdes (15, 21)
Sabine Gill (11, 25)
Dorte Guldbrand Nielsen (31, 37)
Ida Gustafsson (34)
Ole Gøtzche (38)
Flemming Hald (6)
Jesper Hallas (35.1-35.5)
Ole Havndrup (32)
Søren Hjortshøj (19)
Niels Holmark Andersen (36)
Niels Holmark Andersen (24)
Claus Holst Hansen (9, 37)
Steen Husted (1)
Helen Høgh Petersen (21)
Nis Høst (11, 25)
Nikolaj Ihlemann (9, 25)
Kaare Jensen (7)
Espen Jimenez Solem (35.6)
Anders Junker (39)
Finn Michael Karlsen (22)
Jesper Kjærgaard (4, 12)
Henrik Kjærulf Jensen (16, 17, 23, 28)
Ib Christian Klausen (28)
Kristian Korsgaard Thomsen (29)
Eva Korup (7, 24)
Tommi Bo Lindhardt (22)
Morten Lock Hansen (12, 14)
Finn Lund Henriksen (32)
Mogens Lytken Larsen (26, 29)
Søren Mellemkjær (13)
Jacob Eifer Møller (8, 25)
Kirsten Melgaard Nielsen (25)
Jens Erik Nielsen-Kudsk (30)
Betina Nørager (30)
Ulla Overgaard Andersen (27)
Steen Pehrson (18, 19)
Sam Riahi (17, 18)
Peter Riis Hansen (39)
Peter Rossing (27)
Morten Schou (5)
Christina Stolzenburg Oxlund (27)
Peter Søgaard (5)
Hanne Søndergaard (39)
Søren Tang Knudsen (26)
Hans-Henrik Tilsted (1, 33)
Carsten Toftager Larsen (14)
Christian Torp-Pedersen (35)
Nana Valeur (4)
Niels Vejlstrup (31)
Olav Wendelboe Nielsen (4, 8)
Henrik Wiggers (5,6, 25)
Allan Zeeberg Iversen (3)
Jens Årøe (39)