Emneopdelt kapiteloversigt


NBV 2016 Forord

Forfatterkollegie og referenter til NBV 2016


Hjertesvigt


Akut hjertesvigt (4)

Kronisk hjertesvigt (5)

Arytmi


Atrieflimren og atrieflagren (15)

Kardiovertering af atrieflimren/-flagren (16)

Supraventrikulær takykardi (17)

Ventrikulær takykardi (18)

Pacemakerbehandling (19)

Implanterbar cardioverter defibrillator - ICD (20)

El-stødsulykker (21)

Hjertestop (22)

Synkope (23)

Præventiv kardiologi


Forebyggelse af hjertesygdom (34)

Diabetes og hjertesygdom (26)

Arteriel hypertension (27)

Dyslipidæmi (28)

Hjerterehabilitering (29)

Strukturelle hjertesygdomme og lungekredsløb


Hjerteklapsygdom (6)

Infektiøs endocarditis (7)

Myokardiesygdomme (8)

Perikardiesygdomme (9) 

Hjertetumorer (10)

Medfødt hjertesygdom (30)

Kardial embolikilde (25)

Lungeemboli og dyb venetrombose (12)

Pulmonal hypertension (13)

Aterosklerotisk karsygdom


Akut koronart syndrom (1)

Stabil iskæmisk hjertesygdom (3)

Sygdom i aorta (11)

Perifer arteriesygdom (33)

Hjertesygdom i specielle populationer


Graviditet og hjertesygdom (31)

Arvelige hjertesygdomme (32)

Peroral antikoagulansbehandling (14)

Farmaka og kardiovaskulære komplikationer (35)

Idrætsudøvere og hjertesygdom (36)

Kardiel risikovurdering forud for ikke-hjerterelateret kirurgi (24)

Kørekort hos patienter med hjertelidelser (38)

Diagnostik og organisation


Visitation og differentialdiagnostik ved akut hjertesygdom (40)

Præ- og interhospital transport af hjertepatienter (2)

Ekkokardiografi (37)

Diagnose- og procedurekodning og DRG (39)