NBV Kapitel 38 vedrørende kørekort hos patienter med hjertelidelser er ændret markant fra 1. januar 2018. Læs mere her...

21. El-stødsulykker

Revideret af DCS's arbejdsgruppe for Arytmi, PM og ICD

Kapitlet er uændret i NBV 2017.

21.1 Skadefaktorer ved el-stød
21.2 Skadevirkning ved el-stød
21.3 Observation/behandling


21.1 Skadefaktorer ved el-stød

Skadevirkningen af strømstød er afhængig af følgende faktorer:

 • Strømstyrke.
 • Spænding.
 • Kontaktfladens størrelse.
 • Strømmens art.
 • Kontakttidens varighed.
 • Strømmens gennemløb (hånd til hånd farligst).

21.2 Skadevirkning af el-stød

I letale tilfælde har strømstød udløst ventrikelflimmer, asystoli eller respirationsstop. Bevidsthedstab og kramper i tilslutning til stødet er naturligvis alvorlige symptomer. I Danmark registreres årligt 2-4 dødsfald efter lavspændingsulykker, 1-3 dødsfald efter højspændingsulykker. Langt de fleste dødsfald sker i umiddelbar tilslutning til strømstødet.

Ved ankomst til sygehus kan EKG være patologisk med

 • SA blok.
 • AV blok.
 • Sinustakykardi.
 • Atrieflimren/flagren.
 • Hyppige ventrikulære ekstrasystoler, VT eller VF.
 • ST ændringer og/eller grenblok.
 • Svag R-taks progression.
 • Low voltage.

El-nettets spænding på 230 volt kan være livsfarlig og højvoltspænding (> 1000 volt) med mulighed for strømgennemgang er altid livsfarlig.


21.3 Observation/behandling efter strømstød

Alle der henvender sig på skadestue skal have optaget EKG

Indlæggelse til EKG monitorering er normalt kun indiceret, når et eller flere af følgende punkter er opfyldt:

 • Den el-udsatte har været bevidstløs, eller der er klinisk mistanke om arytmi i tilslutning til ulykken.
 • Der foreligger abnormt EKG ved ankomsten til skadestuen.
 • Oplysning om spænding over 1000 volt (personer ramt af lyn og højspændingsulykker dog undtaget stød fra simpelt kreaturhegn)

I disse tilfælde monitoreres i 24 timer, men ved arytmier bør denne udstrækkes yderligere.
Hvorvidt måling af troponiner kan graduere myokardiepåvirkningen og prognosen, er uafklaret. En del udsatte for el-stød kan hjemsendes efter optagelse af anamnese og EKG. Ved telefonisk henvendelse efter udsættelse for lav spænding (230 eller 110 volt) kan EKG-optagelse undlades med mindre anamnesen tilsiger dette (se ovenfor)


Forfattere: Ole Gøtzsche og Berit Philbert

Referenter: Helen Høgh Petersen og Christian Gerdes