NBV Kapitel 38 vedrørende kørekort hos patienter med hjertelidelser er ændret markant fra 1. januar 2018. Læs mere her...

Appendix 37.2: Anbefalede målinger og rapportering af standardekkokardiografi

Til enhver undersøgelse bør der genereres en samlet rapport, som bør omfatte følgende:
  • Header: Med stamdata cpr., navn, evt. afdeling, undersøgelsesdato, højde, vægt, udregnet BSA, BT, hjerterytme (SR, AFLI, PACE)
  • Indikation
  • Målte værdier (se tabel)
  • Beskrivelse: Beskrivelsen sker systematisk baseret på standardiserede deskriptive termer. Hvis lokale forhold tillader det baseres disse på afkrydsning af faste kategorier i rapporteringssystemet (med fritekst beskrivelse af forhold, som falder uden for afkrydsningskategorierne). Det anbefales at kamrene beskrives først, derefter klapper, store kar og sidst øvrige strukturer. For de enkelte strukturer gælder som hovedprincip, at morfologi beskrives før funktion. Det angives i beskrivelsen, hvis der er benyttet andre modaliteter end standard-TTE, fx TEE, kontrast-ekkokardiografi, 3D-ekko eller stress-ekko.
  • Konklusion: Denne skrives på få linjer, så den forstås af ikke-kardiologer. Konklusionen skal a) besvare spørgsmål stillet i henvisningen, b) beskrive væsentlige abnorme fund, og c) hvis relevant, angive evt. ændringer ift. tidligere.
  • Navn på undersøger, og hvis relevant navn på lægen ansvarlig for godkendelsen af rapporten.

 

Mål der bør indgå ved rapportering af ekkokardiografi

Projektion

Mål

Alle

Supplerende ved hjertesvigt

Supplerende ved aortastenose

Supplerende ved mitralinsufficiens

2D
Parasternalt
(evt. M-mode)     

Ventrikelseptum diastolisk tykkelse

X

 

 

 

Venstre ventrikel diastolisk diameter

X

 

 

 

Posteriorvæg diastolisk tykkelse

X

 

 

 

LV systolisk diameter

X

 

 

 

LVOT diameter

 

 

X

 

Slutdiastolisk aortadiameter i sinus Valsalvae

X

 

 

 

2D Apikal   

Højre ventrikels diastoliske diameter

X

 

 

 

Venstre ventrikels slutdiastoliske       volumen

 

X

 

 

Venstre ventrikels slutsystoliske         volumen

 

X

 

 

Venstre atriums største volumen eller alternativt diameter (måles i PLAX)

X

 

 

 

PW mitral inflow  

Decelerationstid

X

 

 

 

Max E hastighed

X

 

 

 

Max A hastighed

X

 

 

 

TDI lat mitral annulus

e'

X

 

 

 

Color Doppler
mitralklap (zoom)

Diameter af PISA-skal*

 

 

 

X

Aliaseringshastighed*

 

 

 

X

CW mitralklap

Returgradient*

 

 

 

X

CW aortaklap      5-kammer/ længdesnit

Max hastighed

X

 

 

 

Mean gradient

 

 

X

 

PW LVOT  5-kammer/ længdesnit

Max hastighed

 

 

X

 

CW tricuspidal
returgradient

Max hastighed

X

 

 

 

V. cava inf. dimension (længdesnit loop under respiration, mål i expir/inspir)

X

 

 

 

 

Vejledende referenceværdier for anbefalede mål

Mål

Normal

 Let abnorm 

 Moderat 

 Svært abnorm 

LV diastolisk diameter indeks, cm/m2

≤ 3,1

3,2 - 3,4

3,5 - 3,6

≥ 3,6

Septum interventriculare diastole, mm

≤ 11

11 - 13

14 - 16

≥ 17 

LV masse indeks kvinder, g/m2

43 - 95

96 - 108

109 - 121 

≥ 122

LV masse indeks mænd, g/m2

49 - 115

116 - 131

132 - 148

≥ 149

 

Truncus pulmonalis, cm

≤ 2,1

2,2 - 2,5 

2,6 - 2,9

≥ 3,0

 

Venstre atrium volumen indeks, ml/m2*

< 35

35 - 41

42 - 48

≥ 49

Indekseret atrium diameter, mm/m2

< 24

24 - 26

27 - 29

> 30 

 

RV diastolisk diameter, mm

< 34

34 - 37

38 - 41

≥ 42

RVOT diameter, mm

< 29

29 - 33

34 - 39

≥ 40

     

TAPSE, mm

> 18

15 - 18

12 - 14

≤ 11

 

Peak hastighed i aortaklappen, m/s

≤ 2,5

2,6 - 2,9

3,0 - 4,0

> 4,0

Aortaklap middelgradient, mmHg

   

< 20

20 - 40

> 40 

Aortaklapareal, cm2

 > 1,5

1,0 - 1,5

< 1,0

Indekseret aortaklapareal, cm2/m2

> 0,85

0,6 - 0,85

< 0,6

 

Mitralklaps insufficiens ERO, cm2**

Ikke målbar

< 0,2

0,2 - 0,39

≥ 0,4

RV, ml

Ikke målbar

< 30

30 - 59

≥ 60

*Venstre atrie mål adskiller sig fra DCS holdningspapir ”Anbefalinger til udmåling og rapportering

af transthorakal ekkokardiograf” pga nyere europæiske reference mål.

**En funktionel mitralinsufficiens vil ofte opfattes betydende ved ERO > 0,2 cm2

 

Bestemmelse af LV geometri

LVMi < 95 g/m2 (kvinder)
LVMi < 115 g/m(mænd)

LVMi ≥ 95 g/m(kvinder)
LVMi ≥ 115 g/m(mænd)

RWT ≤ 0,42

Normal geometri

Excentrisk hypertrofi

RWT > 0,42

Koncentrisk remodellering

Koncentrisk hypertrofi

 

Inddeling af venstre ventrikels diastoliske funktion hos voksne > 40 år

Normal

Grad 1

Grad 2

Grad 3

Tissue Doppler e'lateral, cm/s

> 10

≤ 10

≤ 10

≤ 10

LA volumen index, ml/m2

< 34

≥ 34

≥ 34

≥ 34

Decelerationstid, ms

140 - 240

≥ 240

140 - 240

< 140

E/A ratio

0,8 - 1,5

< 0,8

0,8 - 1,5

> 1,5

E/e'

< 8

#

> 12

> 12

# E/e‘ ratio kan ved grad 1 diastolisk dysfunktion både være normal eller forhøjet. Enkelte skelner her mellem grad 1A (normal) og grad 1B (forhøjet E/e‘ ratio).

 

Estimat af højre atriums middeltryk

RA tryk ≤ 5 mmHg

RA tryk 6 - 10 mmHg

RA tryk 11 - 15 mmHg

RA tryk ≥ 15 mmHg

IVC, cm

≤ 1,7

> 1,7

> 1,7

> 1,7

Inspiratorisk kollaps

> 50%

> 50%

< 50%

Ingen