NBV Kapitel 38 vedrørende kørekort hos patienter med hjertelidelser er ændret markant fra 1. januar 2018. Læs mere her...

Appendiks 37.1: Anbefalede projektioner til standardekkokardiografi

Projektion 

Parasternalt længdesnit 

Med og uden color 

Zoom af LVOT og aorta ascendens 

Parasternalt tværsnit  

2D på chordae niveau 

2D + color af aorta 

Truncus pulmonalis 2D + color + CW 

Apikalt 4- , 2-kammer, længdesnit

2D + Color

Apikalt 4 kammer

Mitral inflow PW

Tissue Doppler lateral mitral annulus

Apikalt 5 kammer

2D + Color + CW

Apikalt 4 kammer fokuseret på højre ventrikel

2D + Color + CW + M-mode

Subcostalt

2D + Color

Suprasternalt (evt.)

2D + Color