NBV Kapitel 38 vedrørende kørekort hos patienter med hjertelidelser er ændret markant fra 1. januar 2018. Læs mere her...

Kardiologisk kodevejledning

INGEN HJERTESYGDOM

ISKÆMISK HJERTESYGDOM

MYOKARDIEINKARKT

HJERTEINSUFFICIENS - HTX - KARDIOMYOPATI

ARYTMI OG HJERTESTOP

REUMATISK OG IKKE REUMATISK KLAPSYGDOM

ENDOCARDITIS

PERIKARDITIS

MYOCARDITIS

NEOPLASMA

PULMONAL HJERTESYGDOM

HYPERTENSION

KARSYGDOMME

ISKÆMISK OG HYPERTENSIV CNS-SYGDOM

LUNGESYGDOMME

NYRESYGDOMME

ENDOKRINE SYGDOMME

SYGDOMME I LIPOPROTEINSTOFSKIFTET

BESVIMELSE

FAKTORER AF BETYDNING FOR SUNDHEDSTILSTAND OG KONTAKTER MED SYGEHUSVÆSEN

MEDFØDTE HJERTESYGDOMME

KOMPLIKATIONER TIL LÆGELIG BEHANDLING

ARVELIGE HJERTESYGDOMME

 

INGEN HJERTESYGDOM

DZ035A Observation for arytmi
DZ035E Observation på mistanke om hjertesvigt
DZ034 Observation på grund af mistanke om myokardieinfarkt
DZ035D Observation på mistanke om klaplidelse/endocarditis
DZ035C Observation på mistanke om stabil angina pectoris
DZ035 Observation pga. mistanke om hjerte-karlidelser
   
DZ095A Kontrolundersøgelse efter hjerteoperation
   
DZ363 Prænatal screening for medfødte misdannelser vha. ultralyd o.a. fysiske metoder
DZ824 Familieanamnese med iskæmisk og andre sygdomme i hjerte-karsystem
DZ824A Familieanamnese med kromosomdefekt til hjertekarsygdom
DZ824AA Familieanamnese med langt QT syndrom

 

ISKÆMISK HJERTESYGDOM

DI209 Angina pectoris uden specifikation
DI200B Ustabil angina pectoris alene klinisk vurderet
DI200B Ustabil angina pectoris med dokumenteret iskæmi
DI259 Kronisk iskiæmisk hjertesygdom uden specifikation
DI208D Mikrovaskulær angina (kardielt syndroma X)
DI201 Angina pectoris (spasme/variant/Prinzmetal)
DT823E Koronar stent restenose
DZ951 Tilstand med aortokoronar bypass graft
DZ955 Tilstand med koronar angioplastisk implantat eller graft

link til MYOKARDIEINKARKT

MYOKARDIENFARKT

DI210B ST-elevations AMI, anteriort med Q-taksudvikling
DI211B ST-elevations AMI, inferiort/posteriort med Q-taksudvikling
DI213 ST-elevations AMI, non-Q-tak
DI214 Non-ST-elevations AMI, non-Q-tak
   
DT823D Akut koronar stent trombose
   
DI230 Hæmoperikardie efter akut myokardieinfarkt
DI232 Ventrikelseptumruptur efter akut myokardieinfarkt
DI235 Papillærmuskelruptur efter akut myokardieinfarkt
DI236 Trombe i atrie/ventrikel efter akut myokardieinfarkt
   
DI252 Tidligere myokardieinfarkt
DI252A Tidligere myokardieinfarkt (non Q tak)
DI252B Tidligere myokardieinfarkt (Q tak, anteriort)
DI252C Tidligere myokardieinfarkt (Q tak, inferiort/posteriort)
   
DI428B Takotsubo kardiomyopati

Link til ISKÆMISK HJERTESYGDOM

KARDIOMYOPATI * (ætiologi som TK-kode om muligt)

DI420 Kardiomyopati, dilateret
DI421 Kardiomyopati, hypertrofisk obstruktiv
DI422 Kardiomyopati, hypertrofisk non-obstruktiv
DI426 Kardiomyopati, alkoholisk
DI427 Kardiomyopati, fremkaldt af medicamina eller andre ydre påvirkninger
DI428B Takotsubo kardiomyopati
DI429 Kardiomyopati uden specifikation
   
DI424 Fibroelastosis endocardii
DI425 Restriktiv kardiomyopati, anden form
DI428 Kardiomyopati, anden form
DI850 Amyloidose, familiær
DI431 Amyloidosis cordis
DE831A Hereditær hæmochromatose
DI428A Arytmogen højre ventrikel dysplasi (ARVD)

HJERTEINSUFFICIENS * (ætiologi som TK-kode om muligt)

DI500 Hjerteinsufficiens
DI500A Højresidig hjerteinsufficiens
DI501 Venstresidig hjerteinsufficiens
DI509 Hjertesvigt uden specifikation
DI509B Biventrikulær hjerteinsufficiens
   
DI501B Kardielt lungeødem*
DI110 Incompensatio cordis hypertensiva
DR570 Kardiogent shock*
DZ035E Observation på mistanke om hjertesvigt

HTX * (ætiologi som TK-kode om muligt)

DT862 Insufficientia et rejectio transplantationis cordis
DT863 Insufficientia et rejectio transplantationis cardiopulmonis
   
DZ941 Tilstand m transplanteret hjerte
DZ942 Tilstand m transplanteret lunge
DZ943 Tilstand m hjerte-lunger-transplantat

Link til PERIKARDITIS Link til MYOCARDITIS Link til ENDOCARDITIS

ARYTMI OG HJERTESTOP

DI440 1° Forlænget AV-overledning
DI441B 2° intermitterende AV-overledning Type 1 (Wenckebach)
DI441C 2° intermitterende AV-overledning Type 2 (Mobitz II)
DI442 3° Ophævet AV-overledning (AV-blok)
Q24.6 Dissociatio cordis congenita
DI447 Venstresidigt grenblok
DI450 Højresidigt grenblok
DI455B Sinusbradycardi
DI455C Sinusarrest
DI471F Sinus takykardi
DI495 Syg sinusknude syndrom
DI495B Takykardi-bradykardi syndrom
DI489 Atrieflagren og atrieflimren
DI489A Atrieflagren
DI489B Atrieflimren
DI489BB Paroksystisk atrieflimren
DI489BC Persisterende atrieflimren
DI489BD Permanent atrieflimren
   
DI456D Wolff-Parkinson-White's syndrom (med delta-tak)
DI456E Skjult (concealed) Wolff-Parkinson-White's syndrome
DI471R AV nodal reentry takykardi (AVNRT), uspecificeret
   
DI490 Ventrikelflagren og ventrikelflimren
DI490A Ventrikelflagren
DI490B Ventrikelflimren
DI470A Ventrikulær takykardi med iskæmisk hjertesygdom
DI470C Ventrikulær takykardi med anden strukturel hjertesygdom
DI428A Arytmogen højre ventrikel dysplasi (ARVD)
DI472B Ventrikulær takykardi uden påviselig strukturel hjertesygdom
DI472D Torsade de pointes ventrikulær takykardi
DI472E Medfødt langt QT syndrom
DI472FA Medikamentelt udløst langt QT syndrom
DI472M Brugada syndrom
DI460 Hjertestop m vellykket genoplivning
DI469 Hjertestop uden specifikation
   
DZ035A Observation for arytmi
DZ824AA Familieanamnese med langt QT syndrom
DZ950 Tilstand med pacemaker
DZ959 Tilstand med ICD
DT814A Abscessus in cicatrice
DT821 Mekanisk komplikation til pacemaker
DT828P Funktionsproblemer ved pacemakerbehandling
DT828PN Uhensigtsmæssig (inappropriate) DC stød
DT754 Laesio electrica (husk at diktere omstændigheder)
   
DR559A

Vasovagal lipotymi

DR559B Lipotymi

 

REUMATISK OG IKKE REUMATISK KLAPSYGDOM

DI050 Mitralklapstenose, reumatisk
DI051 Mitralklapinsufficiens, reumatisk
DI052 Mitralklapstenose og -insufficiens, reumatisk
DI340 Mitralklapinsufficiens, ikke reumatisk
DI341 Mitralklapinsufficiens, mitralprolaps, ikke reumatisk
DI511A Mitralklapinsufficiens, chordaruptur
DI348A Mitralklapinsufficiens, sekundær/funktionel
DI342 Mitralklapstenose, ikke reumatisk
   
DI060 Aortaklapstenose, reumatisk
DI061 Aortaklapinsufficiens, reumatisk
DI062 Aortastenose og -insufficiens, reumatisk
DI350 Aortaklapstenose, ikke reumatisk
DI351 Aortaklapinsufficiens, ikke reumatisk
DI352 Aortaklapstenose og -insufficiens, ikke reumatisk
   
DI070 Trikuspidalklapstenose, reumatisk
DI071 Trikuspidalklapinsufficiens, reumatisk
DI072 Triskuspidalklapstenose og -insufficiens, reumatisk
DI360 Trikuspidalklapstenose
DI361 Trikuspidalklapinsufficiens, ikke reumatisk
DI362 Trikuspidalklapstenose og -insufficiens, ikke reumatisk
   
DI370 Pulmonalklapstenose
DI371 Pulmonalklapinsufficiens
DI372 Pulmonalklapstenose og -insufficiens
   
DI089 Hjerteklapsygdom inddragende flere hjerteklapper u spec
DZ952 Tilstand med kunstig hjerteklap

 

ENDOCARDITIS

DI330 Akut og subakut endokardit
DI330 Endocarditis infectiosa acuta
DI339 Endocarditis acuta uden specifikation
DT826 Infectio et reactio inflammatorica prost. valv. cordis
DT827 Infectio et reactio inflam ved andre hjertekarprot/transpl
DM321A Libman-Sacks' endocarditis (systemisk lupus erythematosus)

 

PERIKARDITIS

DI300 Pericarditis acuta idiopathica
DI301 Pericarditis acuta infectiosa
DI309 Akut perikardit
DI320 Perikardit ved bakterielle sygdom klassificeret andetsteds
DI328A Pericarditis rheumatoides
DI328C Pericarditis uraemica
DI310 Pericarditis adhaesiva chronica
DI311 Constrictio cordis
DI311A Calcificatio pericardii
DI312 Haemopericardium ikke klassificeret andetsteds
DI319A Hjertetamponade

 

MYOCARDITIS

DI409 Myocarditis acuta uden spec
DI410 Myokardit ved bakterielle sygdomme klassificeret andetsteds
DI411 Myokardit ved virale sygdom klassificeret andetsteds
DI418 Myocarditis sarcoidosa
DI418A Myocarditis rheumatoides
DI423 Endomyocarditis eosinophilica
DI424 Fibroelastosis endocardii

Link til HJERTEINSUFFICIENS - HTX - KARDIOMYOPATI

 

NEOPLASMA

DD151 Neoplasma benignum cordis
DC380 Neoplasma malignum cordis
DC380A Neoplasma malignum pericardii
DC798 Neoplasma malignum metastaticum cordis sive pericardii
DC833 Lymphoma malignum af non-Hodgkin, diffus type 'large cell'
DI418 Lymphoma malignum (B-celle) uden specifikation
   
DZ031 Observation pga. mistanke om ondartet svulst

Anmeldelsesstaus skal +TK:

AZCA1 ny anmeldelsespligtig sygdom, ikke tidligere fuldt anmeldt af afdelingen
AZCA3 afdeling ikke involveret i primær diagnostik, behandling eller kontrol af sygdom AZCA4 sygdommen tidligere fuldt anmeldt af afdelingen

 

PULMONAL HJERTESYGDOM

DI260 Embolia pulmonis med akut cor pulmonale
DI269 Embolia pulmonis uden akut cor pulmonale
DI272 Kronisk tromboembolisk pulmonal hypertension
DI270 Hypertensio arteriae pulmonalis essentialis
DI279A Cor pulmonale
DI280 Fistula arteriovenosa pulmonalis

 

HYPERTENSION

DI109 Hypertensio arterialis essentialis
DI110 Incompensatio cordis hypertensiva
DI119 Morbus cordis hypertensivus uden inkompensation
DI120 Morbus hypertensivus renalis med nyresvigt
DI129 Morbus hypertensivus renalis uden nyresvigt
DI159 Hypertension, sekundær uden specifikation
DR030B White coat hypertension

 

KARSYGDOMME (excl. cor og cns)

DI710A Aortadissektion, Type A
DI710B Aortadissektion, Type B
DI712 Torakalt aortaaneurisme
DI714 Aneurysma aortae abdominalis non ruptum
DI702 Arteriosclerosis arteriae extremitatis inferioris
DI739A Claudicatio intermittens
DI803E Thrombophlebitis profunda extremitatis inferioris uden spec
DI803F Thrombosis extremitatis inferioris uden specifikation
DI822 Embolia venae vavae

 

ISKÆMISK OG HYPERTENSIV CNS-SYGDOM

DI609 Haemorrhagia subarachnoidalis uden specifikation
DI619 Harmorrhagia cerebri uden spec.
DI639 Infarctus cerebri uden spec.
DI649 Apoplexia cerebri uden spec.
DG450 Arteria vertebro-basilaris syndrom
DG459 Ischaemia cerebri transitoria uden specifikation
DI669 Tillukning og forsnævring af hjernekar uden hjerneinfarkt og uden spec

 

LUNGESYGDOMME

DJ189 Pneumoni uden spec.
DJ429 Bronchitis chronica non specificata
DJ439 Emphysema pulmonum
DJ939 Pneumothorax
DJ942 Haemothorax

 

NYRESYGDOMME

DN19 Nyreinsufficiens uden spec.
DN199 Uræmi uden spec
DN189 Kronisk nyreinsufficiens uden specifikation

 

ENDOKRINE SYGDOMME

DE109 Diabetes mellitus ex insulino dependens (IDDM) (- komplikation)
DE119 Diabetes mellitus non ex insulino dependens (NIDDM) (-komplikation)
DE669 Adipositas
DE039 Myksødem uden specifikation
DE059 Thyreotoxicosis

 

SYGDOMME I LIPOPROTEINSTOFSKIFTET

DE780 Hyperkolesterolæmi
DE781 Hyperglyceridæmi
DE782 Hyperlipidæmi, blandingsform

 

BESVIMELSE

DR031 Måling af lavt blodtryk uden specifikation
DR559A Vasovagal lipotymi
DR559B Lipotymi

Link til ARYTMI OG HJERTESTOP

 

FAKTORER AF BETYDNING FOR SUNDHEDSTILSTAND OG KONTAKTER MED SYGEHUSVÆSEN

DZ000 Generel helbredsundersøgelse
DZ005 Undersøgelse af potentiel donor af organ og væv
DZ006 Undersøgelse mhp. sammenligning og kontrol i et klinisk forskningsprogram
DZ027 Udfyldelse af lægeattest
DZ763 Rask ledsager
DZ824 Familieanamnese m/iskæmisk hjertesygdom og andre sygdomme i hjerte-karsystem
   
DZ824AA Familieanamnese med langt QT syndrom

 

MEDFØDTE HJERTESYGDOMME

DQ200 Truncus arteriosus communis
DQ201 Transpositio vasorum incompleta (højre ventrikel (DORV)
DQ202 Transpositio vasorum incompleta (venstre ventrikel) (DOLV)
DQ203 Transpositio vasorum completa
DQ204 Ventriculus cordis communis (DILV, DIRV)
DQ205 Inversio ventriculorum cordis (c-TGA)
DQ206 Isomerismus auricularum atriorum med aspleni/polyspleni
DQ210 Defectus septi ventriculorum cordis
DQ212 Defectus septi atriorum cordis
DQ212 Defectus septi atrioventriculorum cordis (inkl. ASD primum)
DQ213 Tetralogia Steno-Fallot
DQ214 Defectus septi aortopulmonalis
DQ218A Morbus Eisenmenger
DQ220 Atresia valvulae pulmonalis (IVS)
DQ221 Stenosis valvulae pulmonalis congenita
DQ222 Insufficientia valvulae pulmonalis congenita
DQ225 Anomalia Ebstein (trikuspidalatresi)
DQ226 Hypoplasia ventriculi dextri cordis syndrom (TA)
DQ230 Stenosis valvulae aortae congenita
DQ231 Insufficientia valvulae aortae congenita
DQ231A Valvula aortae bicuspidalis
DQ234 Hypoplasia ventriculi sinistri cordis syndrom
DQ238B Medfødte misdannelser af mitralklap, andre
DQ240 Dextrocardia
DQ242 Cor triatriatum
DQ243 Stenosis infundibularis pulmonalis
DQ245 Malformatio congenita arteriae coronariae
DQ246 Dissociatio cordis congenita
DQ248 Andre specificerede medfødte hjertemisdannelser
DQ250 Ductus arteriosus persistens
DQ2151 Coarctatio aortae
DQ252 Afbrudt aortabue
DQ253 Stenosis aortae supravalvularis
DQ254C Aneurysma congenitum sinus coronarii (Valsalva) (ruptum)
DQ255 Atresia arteriae pulmonalis
DQ256 Stenosis arteriae pulmonalis congenita
DQ258 Andre medfødte misdannelser i store arterier (vaskulær ring)
DQ261 Vena cava superior sinistra persistens
DQ262 Anomalia totalis venarum pulmonalium
DQ263 Anomalia partialis venarum pulmonalium
DQ332 Sequestrum pulmonum
   
DP290 Incompensatio cordis neonatorum
DP291 Arrhytmia cordis neonatorum
DP293 Circulatio foetalis persistens
DM303 Mukokutant lymfeknude syndrom (Kawasaki)
DQ909 Syndroma Down
DQ969 Syndroma Turner
DQ874 Marfans syndrom
   
DZ035 Observation pga. mistanke om hjerte-karlidelse
DR010 Mislyd ved hjertet, funktionel
DZ363 Prænatal screening for medf. misdannelser vha. ultralyd o.a.
DZ090 Kontrolundersøgelse efter hjerteoperation

 

KOMPLIKATIONER TIL LÆGELIG BEHANDLING

DT450A Forgiftning med lægemiddel med virkning på koagulation, kendt +TK i ATC
   
DT810G Postoperativ blødning
DT810H Postoperativt hæmatom
DT814A Abscessus in cicatrice

 

ARVELIGE HJERTESYGDOMME

ION-KANAL-SYGDOMME:
DI472EA Langt QT Syndrom (Romano Ward)
DI472EB Langt QT Syndrom (Jervell Lange-Nielsen)
DZ824AA Familieanamnese med LQTS
DI472NA Kort QT syndrom
DI472M Brugada syndrom
DI472LA Brugada mønster type 1
DI472LB Brugada mønster type 2
DI472LC Brugada mønster type 3
DI472H Polymorf VT uden QT forlængelse (CPVT - katekolaminerg polymorf VT)
DZ824 Familie anamnese med hjertesygdom
 
KARDIOMYOPATIER:
DI421 Kardiomyopati, hypertrofisk obstruktiv
DI422 Kardiomyopati, hypertrofisk non-obstruktiv
DI420 Kardiomyopati, dilateret
DI425 Restriktiv kardiomyopati, anden form
DI428 Andre kardiomyopatier
DI428A Arytmogen højre ventrikel kardiomyopati (ARVC)
DI431 Kardiomyopati ved metabolisk sygdom klassificeret andetsteds
DZ824 Familie anamnese med hjertesygdom
 
AFLEJRINGSSYGDOMME:
DI431A Amyloidosis cordis
DE850 Amyloidosis (familiær, arvelig uden neurologiske symptomer)
DE740H Pompe´s sygdom
DE740 Glykogenaflejringssygdom
DE831 Heriditær hæmokromatose
DE752B Fabry’s sygdom
DZ824 Familie anamnese med hjertesygdom
 
ISKÆMISK HJERTEKAR-SYGDOM:
DE78.0 Familiær hyperkolesterolæmi (FH og FDB)
DE783 Familiær hypertriglyceridæmi
DE784 Familiær kombineret hyperlipidæmi
DZ834 Familie anamnese med endokrin/metabolisk sygdom

 

Med hensyn til præmatur iskæmisk hjerte-kar sygdom findes der ikke specifikke koder. De skal kodes efter de sædvanlige koder for iskæmisk hjerte-kar sygdom. Derimod kan følgende koder anvendes i forbindelse med de videre undersøgelser af familien:

DZ824 Familie anamnese med hjertesygdom
DZ136 Special screening/undersøgelse for hjerte-kar sygdom

 

ANDRE ARVELIGE HJERTESYGDOMME:
DI270 Primær pulmonal hypertension
DQ874 Marfan syndrom
DG710 Muskeldystrofi
DZ824 Familie anamnese med hjertesygdom

 

ZZ0151 Klinisk kontrol eller
ZZ2690 Klinisk kardiologisk undersøgelse
UXU80 ekkokardiografi
ZZ3930 arbejds-EKG
ZZ4020 holtermonitorering
ZZ4030 eventrecorder (R-test)/aflæsning af Reveal
ZZ3927 signalmidlet EKG (late potentials)

Herudover skal følgende procedurekoder anvendes til at registrere de løbende aktiviteter, der medgår til at gennemføre et udrednings og rådgivningsforløb. Der vil således kunne/skulle anvendes flere af koderne ved et samlet forløb for en henvist patient, et cpr. nr.. Flere personer i en familie, der udredes og rådgives sammen vil kunne registres for procedurekoder individuelt, pr cpr. nr., men vægtningen af koder kan / skal være forskellig på personerne i familien alt efter, hvem der er primært eller sekundært henvist/ deltager i samtale.

ZZ4246 Stamtræsoptegnelse Den samlede aktivitet, der medgår til at kunne optegne stamtræ til brug for genetisk udredning og risikovurdering. Procedurekoden relateres til det primære cpr.nr. i sagen. Kan/bør også anvendes ved efterfølgende henvisninger af familiemedlemmer, hvor stamtræet udbygges.

ZZ4245 Undersøgelse for genetisk defekt Benyttes ved blodprøvetagning eller indhentning af PKU kort eller andet vævsmateriale. Bemærk venligst at dette ikke udløser penge for evt. laboratorieanalyseomkostninger, men kun dækker direkte besvær ved at tage/rekvirere prøven.

ZZ4247 Genetisk risikovurdering

Denne procedurekode indeholder generelt det udredningsarbejde, der foretages fra stamtræsoptegnelse til risikovurdering og formidling af dette ved samtale med de rådsøgende. Koden er inddelt i tre niveauer:

ZZ4247A genetisk risikovurdering grad I Anvendes ved sager, hvor det drejer sig om en mere rutinepræget udredning og råd-givningssamtale, som kræver et minimum af forberedelse. Altså karakter af klinisk genetisk paratviden. Udredning og rådgivning med henblik på anlægsbærerstatus f.eks. cystisk fibrose og spinal muskelatrofi er eksempler herpå. ZZ4247B genetisk risikovurdering grad II Hvor udredning fordrer indhentelse af journaler og/eller anden dokumentation, f.eks. dødsattester, og med eventuel efterfølgende supplerende udredning af enkelte problemstillinger. ZZ4247C genetisk risikovurdering grad III Anvendes når udredningsarbejdet omfatter de foranstående niveauer på en særlig stor familie eller hvor også interkollegial konference og udvidede litteraturstudier kan være nødvendige. Grad III vil være koden, der anvendes til primær udredning af eksempelvis større cancerfamilier, hvor efterfølgende kontakt til familiemedlemmer vil skulle kodes, svarende til grad I, evt. II, hvis det foregås af supplerende udredning. På denne måde udgår det begreb, som flere afdelinger har arbejdet med som en stor sag, idet den bliver splittet op på de enkeltpersoner, der indgår og betjenes i den samlede familie. BVGA5 Genetisk opfølgningssamtale. Denne kode anvendes, når en tidligere rådgivet person fremsætter anmodning om fornyet samtale eller har supplerende spørgsmål, der eventuelt besvares telefonisk eller skriftligt. Vægter arbejdsmæssigt på samme måde som ZZ4247A, genetisk risikovurdering grad I. BVGA7 Genetisk vejledning til anden instans. Denne kode anvendes ved forespørgsler fra og ved kollegial dialog om cpr. nr. identificeret patient, idet det skal kunne dokumenteres hvad vejledningen har indeholdt, således at den også er personhenførbar. I praksis vil det sige, at aktivitetsstyringssystemerne på de enkelte afdelinger skal kunne rumme f.eks. telefonkonsultationsnotater eller skriftlige forespørgsler fra kollegiale instanser.

BVAA33A Konsultation uden patientens fremmøde Denne kode er generel for alle specialer og kan anvendes til registrering af telefonkonsultationer og kommunikation pr. mail eller brev inden for etablerede rådgivningssager, men også som separat kontakt, blot den er personhenførbar og bliver registreret. En forudsætning er at det dokumenteres i journalen at forespørgslen har fundet sted.