NBV Kapitel 38 vedrørende kørekort hos patienter med hjertelidelser er ændret markant fra 1. januar 2018. Læs mere her...

Appendix 7.2: Dosis reduktion ved antibiotika behandling for endocarditis hos patienter med nedsat nyrefunktion

Appendix 7.2. Dosis reduktion ved antibiotika behandling for endocarditis hos patienter med nedsat nyrefunktion

 

 

Antibiotika

GFR > 30 ml/min

GFR 30-10 ml/min

GFR < 10 ml/min

Hæmodialyse

Betalaktam-penicilliner

Benzyl-penicillin

uændret

5 MIE x 3

2.5 MIE x 2

2.5 MIE x 2

1 Suppl dosis efter HD

 

Ampicillin

uændret

3G x 2

3G x 2

3G x 2

1 suppl dosis

efter HD

 

Dicloxacillin

uændret

uændret

3G x 3

1 suppl dosis

efter HD

Cefalosporiner

Cefuroxim

uændret

3G x 2

3G x 1

1 suppl dosis

efter HD

 

Ceftriaxon

uændret

uændret

uændret

1 suppl dosis

efter HD

Carbapenemer

Meropenem

uændret

1G x 2

2G x 1

1 suppl dosis

efter HD

Glykopeptider

(cellevæg hæmmer)

Vancomycin*

Efter konc måling

Efter konc måling x 1

Efter konc måling x 1

Efter konc måling x 1

Protein syntese

hæmmere

Gentamicin

Efter konc måling max 3 dg

Kontra-indiceret

Kontra-indiceret

kontraindiceret

 

Clindamycin

uændret

uændret

uændret

uændret

 

Linezolid

uændret

uændret

uændret

uændret

 

Fucidin

uændret

uændret

uændret

uændret

Flouro-quinoloner

Ciprofloxacin

uændret

400 x 2

400 x 1

1 suppl

dosis efter

 

Moxifloxacin

uændret

uændret

uændret

uændret

* Vancomycin: reduceret dosis ved nedsat nyrefunktion, terapeutisk dal-niveau 10-20(-25) µg /ml. Er plasma koncentrationen vedvarende < 10 µg/ml, kan dosis øges til 3 g/døgn. Infunderes langsomt >1 time for at undgå »red man« syndrom. Den maksimale infusionshastighed er 10 mg/min.