NBV Kapitel 38 vedrørende kørekort hos patienter med hjertelidelser er ændret markant fra 1. januar 2018. Læs mere her...

Alfabetisk kapiteloversigt


NBV 2017 Forord

Forfatterkollegie og referenter til NBV 2017


Akut hjertesvigt (4)

Akut koronart syndrom (1)

Antikoagulansbehandling, peroral (14) 

Aorta, sygdom i (11)

Arteriel hypertension (27)

Arvelige hjertesygdomme (32)

Atrieflimren og atrieflagren (15)

Atrieflimren/-flagren, kardiovertering af (16)

Diabetes og hjertesygdom (26)

Diagnose- og procedurekodning og DRG (39)

Dyb venetrombose, lungeemboli og (12)

Dyslipidæmi (28)

Ekkokardiografi (37)

El-stødsulykker (21)

Embolikilde, kardiel (25)

Endocarditis, infektiøs (7)

Farmaka og kardiovaskulære komplikationer (35)

Forebyggelse af hjertesygdom (34)

Graviditet og hjertesygdom (31)

Hjerteklapsygdom (6)

Hjerterehabilitering (29)

Hjertestop (22)

Hjertesvigt, akut (4)

Hjertesvigt, kronisk (5)

Hjertetumorer (10)

Hypertension, arteriel (27)

Idrætsudøvere og hjertesygdom (36)

Implanterbar cardioverter defibrillator - ICD (20)

Infektiøs endocarditis (7)

Iskæmisk hjertesygdom, stabil (3)

Kardial embolikilde (25)

Kardiel risikovurdering forud for ikke-hjerterelateret kirurgi (24)

Kardiovertering af atrieflimren/-flagren (16)

Kronisk hjertesvigt (5)

Kørekort hos patienter med hjertelidelser (38)

Lungeemboli og dyb venetrombose (12)

Medfødt hjertesygdom (30)

Myokardiesygdomme (8)

Pacemakerbehandling (19)

Perifer arteriesygdom (33)

Perikardiesygdomme (9)

Peroral antikoagulansbehandling (14)

Præ- og interhospital transport af hjertepatienter (2)

Pulmonal hypertension (13)

Risikovurdering forud for ikke-hjerterelateret kirurgi, kardiel (24)

Stabil iskæmisk hjertesygdom (3)

 

Supraventrikulær takykardi (17)

Synkope (23)

Transport af hjertepatienter, præ- og interhospital (2)

Ventrikulær takykardi (18)

Visitation og differentialdiagnostik ved akut hjertesygdom (40)