Høj risiko for kardiovaskulær hændelse eller død ved synkope

  • Svær strukturel eller koronar hjertesygdom
  • Synkope under anstrengelse eller i liggende stilling
  • Palpitationer på synkopetidspunktet
  • Familieanamnese med tilfælde af pludselig uventet hjertedød eller non-sustained ventrikulær takykardi
  • Abnormt EKG