Anamnese

  • Bevidnet / ubevidnet tilfælde
  • Bevidsthedstab (inkl. varighed) 
  • Aktivitet ved synkopen (inkl. anstrengelse og stilling/stillingsændring) 
  • Prodromer / ledsagesymptomer (svimmelhed, syns-/høretab, brystsmerter, åndenød, kvalme) 
  • Kramper, ekskretafgang, traume 
  • Antal synkopetilfælde (inkl. tidligere nærsynkope, svimmelhed, fald) 
  • Familieanamnese (pludselig uventet hjertedød, anden hjertesygdom) 
  • Kendt sygdom 
  • Medicinforbrug/forgiftning