Wells’ score til vurdering af prætestsandsynlighed for lungeemboli

 

Variabel

Score

Symptomer / kliniske tegn på dyb venøs trombose

+3,0

Hjertefrekvens > 100/minut 

+1,5

Nylig immobilisering eller kirurgi (≤ 4 uger) 

+1,5

Tidligere dyb venøs trombose eller lungeemboli 

+1,5

Hæmoptyse 

+1,0

Aktiv cancer

+1,0

Lungeemboli mest sandsynlig diagnose 

+3,0

 

Klinisk sandsynlighed for lungeemboli 

Total point

Lav

0 - 1

Intermediær

2 - 6

Høj

≥ 7