Anamnese

  • Bevidnet / ubevidnet tilfælde
  • Bevidsthedstab (inkl. varighed)
  • Aktivitet ved synkopen (inkl. anstrengelse og stilling/stillingsændring)
  • Prodromer / ledsagesymptomer (svimmelhed, syns-/høretab, brystsmerter, åndenød, kvalme)
  • Kramper, ekskretafgang, traume
  • Antal synkopetilfælde (inkl. tidligere nærsynkope, svimmelhed, fald)
  • Familieanamnese (pludselig uventet hjertedød, anden hjertesygdom)
  • Kendt sygdom
  • Medicinforbrug/forgiftning