Risikovurdering ved mistanke om akut aortadissektion

 

Højrisiko tilstande 

(0-1 point)

Højrisiko smertekarakteristika

(0-1 point)

Højrisiko kliniske fund

(0-1 point)

 • Marfan syndrom eller anden bindevævssygdom
   
 • Familiær disposition
   
 • Kendt aortaklapsygdom
    
 • Kendt thorakalt aortaaneurisme
   
 • Tidligere aortapåvirkning (kirurgi, traume)

Smerter i ryg, bryst eller abdomen beskrevet som (og/eller):

 • Pludseligt indsættende
   
 • Svære
   
 • Rivende eller flående
 • Tegn på perfusionsdeficit (pulsdeficit, forskel i systolisk blodtryk mellem højre og venstre arm eller fokalneurologiske udfald (samtidigt med smerter)
   
 • Nyopstået diastolisk mislyd (samtidigt med smerter)
   
 • Shock eller hypotension

 

Klinisk sandsynlighed for aortadissektion 

Total point

Lav

0-1

Høj

2-3