Anamnese

  • Debuttidspunkt og varighed
  • Smertetype (trykkende, pressende, knugende, flående, rivende, brændende, stikkende)
  • Lokalisation: centrale, retrosternale
  • Udstråling (en eller begge arme, hals, kæbe, tænder, ryg)
  • Forværrende/lindrende faktorer (lindring ved nitroglycerin er ikke specifikt for angina)
  • Klassiske smerter: centrale, retrosternale, trykkende/pressende/knugende, udstråling, varighed > 20 minutter
  • Atypiske/ukarakteristiske smerter: anden smertetype og/eller lokalisation, meget kort varighed
  • Ledsagesymptomer: dyspnø, koldsved, kvalme/opkastning, angst, uro, diaforese, svimmelhed, synkope/nærsynkope, træthed
  • Risikofaktorer